• Stav k 31. 12. 2015
  • Celkový instalovaný výkon: 2 074,9 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Počet slunečních elektráren v ČR: 28 294
  • Podíl na trhu OZE: 30 %

Oblíbenost obnovitelných zdrojů energií v českých domácnostech roste

Český statistický úřad zveřejnil výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření o využití energií v českých domácnostech nazvaného ENERGO 2015. Dotazování proběhlo u řádově 20 000 domácností (což je zhruba 0,5% všech domácností) v průběhu druhé poloviny roku 2015 a...

Přečíst článek

Slunce a vítr v Něměcku prolomily rekordy

Systém aukcí zavedený v Německu přispěl k nejnižší dosažené ceně za energii z fotovoltaické elektrárny: 53,8 eura za MWh. U elektřiny z mořského větrného parku to bylo dokonce pod 50 eur.

Přečíst článek

Bariéry volného obchodu s panely postupně odstraňovány

Doba platnosti cel na dovoz solárních panelů do EU a antisubvenčních opatření byla prodloužena už jen na jeden a půl roku.

Přečíst článek

Solární asociace pracuje na vyjasnění sporných otázek

Mnoho provozovatelů fotovoltaických elektráren trápí nejasnosti ohledně stanovení tzv. technologické vlastní spotřeby elektřiny.

Přečíst článek