• Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

Novela zákona o POZE: Nové aukce bez fotovoltaiky?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo minulý týden do meziresortního připomínkového řízení velkou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Kromě řady pozitivních změn však obsahuje i značně kontroverzní návrh.

Přečíst článek

Změna podpory na zelený bonus jen do 30. 11. 2018

Upozorňujeme na důležitou změnu v zákoně č. 165/2012 Sb., zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon POZE).

Přečíst článek

Španělská solární daň bude zrušena

Vláda v Madridu schválila královský dekret, který zavádí několik opatření ve prospěch obnovitelných zdrojů.

Přečíst článek

Evropská energetika v číslech

Evropská komise vydala obsáhlou statistickou ročenku „EU energy in figures“. Obsahuje obrovské množství cenných dat týkajících se energetického sektoru ve světě, Evropské unii i jednotlivých členských zemích.

Přečíst článek