• Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

Ohrozí rozvoj fotovoltaiky nedostatek odborníků?

Nepříznivý demografický vývoj, nedostatek technicky vzdělaných lidí i současná situace na trhu práce, kdy je nouze o schopné lidi s dostatečnou praxí - to jsou faktory, které mohou do budoucna znamenat hrozbu pro rychlý rozvoj solární energetiky.

Přečíst článek

Indie: konec solárního boomu?

Masivní růst solární energetiky v Indii přitáhl pozornost tamějších berních úřadů. Ministerstvo financí zvažuje podle zákulisních informací uvalení dovozních cel na solární moduly.

Přečíst článek

Německo začne zavádět příplatky za OZE i pro některé samospotřebitele elektřiny

Evropská komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře německé plány postupně uplatňovat příplatek za elektřinu z obnovitelných zdrojů energie i na určité samospotřebitele elektřiny. Reforma systému přispěje ke snížení koncové ceny elektřiny pro všechny...

Přečíst článek

Výsledky podpůrných programů pro fotovoltaiku za rok 2017

Na základě dat o čerpání podpory z programů Nová zelená úsporám (NZÚ) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) jsme zhodnotili vývoj investic do menších fotovoltaických projektů.

Přečíst článek