• Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

Evropský parlament podpořil čistou energetiku

Důležitý výbor ITRE Evropského parlamentu ve středu hlasoval o Nařízení o trhu s elektřinou a stejnojmenné směrnici. Přijatá ustanovení otevírají správnou cestu k budoucnosti čisté energie v EU založené na pružných a otevřených trzích, které budou podporovat větší...

Přečíst článek

UCEEB fórum Budovy: Trendy a budoucnost

Solární asociace vás zve společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov na fórum pořádané jako doprovodný program veletrhu Aquatherm na výstavišti PVA EXPO v Praze - Letňanech.

Přečíst článek

Investiční dotace: Podpora do výše 80% na novou fotovoltaiku

Nový rok přinesl 2. výzvu programu Úspory energie, který vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie...

Přečíst článek

Využije Evropa potenciál moderní energetiky naplno?

Evropský parlament podpořil navýšení podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 35%. Původní návrh ve výši 27% podle expertů vychází ze zastaralých dat a není v souladu se závazky Pařížské klimatické dohody. Nižší závazek tak prosazují už jen některé členské...

Přečíst článek