• Stav k 31. 12. 2015
  • Celkový instalovaný výkon: 2 074,9 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Počet slunečních elektráren v ČR: 28 294
  • Podíl na trhu OZE: 30 %

Seminář ERÚ: první praktické jednání o výměnách panelů. Podělte se o zkušenosti!

Dnes se konal za účasti zástupců Solární asociace pracovní seminář ERÚ k problematice licencování a možnosti výměny některých komponent FVE (zejména panelů). Mezi přednášejícími vystoupili zástupci ERÚ, VŠB Ostrava, ČVUT nebo Photon Energy a projednávala se témata:...

Přečíst článek

Ceny Obnovitelného desetiletí jsou rozdány, bodovaly projekty využívající více zdrojů

Solární asociace ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost na slavnostním galavečeru ocenila projekty využívající obnovitelné zdroje energie, které vznikly na území ČR v posledních deseti letech. Mezi více než 80 přihlášenými pracemi, rozdělenými do pěti...

Přečíst článek

Smart Energy Forum: Jak efektivně skladovat elektřinu? Odpoví německý expert!

Díky novým dotacím se mnozí investoři v Česku připravují na pořízení hybridních fotovoltaických elektráren včetně baterií (tzv. HFVE). Základním rozhodnutím je pro investory zejména volba kvalitního střídače a baterie pro skladování energie. Vyplatí se raději investovat...

Přečíst článek

Kde hledat nový byznys ve fotovoltaice?

V důsledku legislativní nejistoty většina investorů v české fotovoltaice buď exituje, nebo investuje především v zahraničí. Zajímavé možnosti investování a podnikatelské příležitosti se již brzy otevřou v Česku. Umožní je nové dotace a také brzký pád cen systémů...

Přečíst článek