• Stav k 31. 12. 2016
  • Celkový instalovaný výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Počet slunečních elektráren v ČR: 28 324
  • Podíl na trhu OZE: 30 %

Dny otevřených dveří slunečních elektáren

Již celá řada projektů po celé České republiky se zapojila do Dne otevřených dveří slunečních elektráren pořádaného Solární asociací v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Na přelomu května a června budou mít zájemci o fotovoltaiku možnost nahlédnout za...

Přečíst článek

Malí a střední podnikatelé v Praze mohou žádat o zvýhodněné úvěry na energetické úspory

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) domluvila na financování programu ENERG. Malí a střední podnikatelé v Praze budou moci získat bezúročné investiční úvěry a finanční příspěvky na financování svých projektů...

Přečíst článek

Rok 2016: silný růst výroby zařízení pro fotovoltaiku se ke konci roku zpomalil

V loňském roce došlo v solárním průmyslu k výraznému růstu investic do výrobních kapacit. Z toho profitovali i němečtí výrobci komponentů, strojů a zařízení pro fotovoltaické elekrárny. Jejich objednávky v roce 2016 vzrostly o 36% ve srovnání s rokem předešlým a samotné...

Přečíst článek

Česko se chystá na třetí ročník Evropského týdne udržitelného rozvoje

Každý rok od 30. května do 5. června probíhá v celé Evropě Týden udržitelného rozvoje. Jeho cílem je šířit myšlenku udržitelného rozvoje pomocí festivalu akcí, které připravují jednotliví lidé, spolky nebo města ve všech regionech. Česko se k akci připojuje již po...

Přečíst článek