• Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

Nová legislativa v oblasti samospotřebitelů může pomoci v boji s energetickou chudobou

Jedním z hlavních témat květnové konference Solární energie a akumulace v ČR, kterou uspořádala Solární asociace, byla podoba zimního energetického balíčku určující budoucnost obnovitelných zdrojů v Evropě. S připravovanými změnami evropské legislativy byla velmi dobře...

Přečíst článek

Evropská tripartita se shodla na 32 % podílu OZE

Dlouho očekávaná dohoda byla uzavřena minulý čtvrtek v brzkých ranních hodinách. Zástupci členských států, Komise a Evropského parlamentu našli kompromis, který zajistí růst sektoru obnovitelných zdrojů v dalším desetiletí.

Přečíst článek

Zimní energetický balíček jako impuls pro českou moderní energetiku

Parlamentní seminář věnující se velké novelizaci evropských energetických nařízení a směrnic se konal v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslance a předsedy podvýboru pro energetiku Hospodářského výboru PS Pavla Pustějovského. Akci pořádanou Solární asociací...

Přečíst článek

Kampaň #gofor35 na Twitteru

Evropská federace pro obnovitelné zdroje (EREF) rozjela zajímavou kampaň zacílenou k zasedání Rady pro energetiku konanému 11. června, na kterém se rozhodne o společném evropském cíli pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie.

Přečíst článek