SOLAR PRAHA

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

8.2.2018, 09:00 - 10. 2. 2018, 17:00

Solární asociace je partnerem veletrhu obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA

Solární asociace se stala odborným partnerem 14. ročníku veletrhu SOLAR PRAHA a bude se podílet na přípravách odborného programu. Solar Praha je součástí 20. ročníku odborného veletrhu STŘECHY PRAHA

Veletrh nabízí nové obchodní příležitosti, 3 dny osobních kontaktů a ideální zimní termín 8. až 10. 2. 2018 v moderních výstavních halách v Praze Letňanech. Kromě prezentací firem především z oblasti fotovoltaiky a solární termiky nabídne také atraktivní přednáškový program a bezplatná poradenská centra po celou dobu akce. Společně proběhnou i projekty ŘEMESLO PRAHA a PURPO PRAHA.

Členové Solární asociace mají slevu 15 % z ceny výstavní plochy.

Zájemce o účast může kontaktovat Ing. Hanu Bromovou (hbromova@strechy-praha.cz, tel.: 606 635 230, 296 397 305) a sdělit, že je naším členem, nebo rovnou vyplnit přihlášku k účasti a vyznačit na ní „člen Solární asociace“.