VALNÁ HROMADA ČLENŮ SOLÁRNÍ ASOCIACE

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

21.11.2017, 12:00 - 21. 11. 2017, 14:00

Vážení členové,

jménem představenstva si Vás dovoluji pozvat na valnou hromadu Solární asociace.

Datum: 21.11.2017 (úterý)

Čas: 12:00 – 14:00

Místo: Hotel Avanti, Střední 61, Brno

 

Registrace

Program:

11:00 – 12:00     Prezence účastníků

 

12.00 – 12:05    Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva

Ing. Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace

 

12:05 – 12:15     Nová role rady Energetického regulačního úřadu a její úloha v OZE                     

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., člen Rady ERÚ pro rezorty podpory POZE, statistiky energetiky a provoz

 

12:15 – 12:20    Volba orgánů a schválení programu valné hromady (hlasování)

Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

 

12:20 – 12:50   Zpráva o činnosti asociace 2017

Ing. Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace

Ing. Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny na ochranu investic Solární asociace

Ing. Pavel Hrzina Ph.D., vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci Solární asociace

 

12:50 – 13:00     Volba členů představenstva (hlasování)

Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

 

13:00 – 13:10    Volba člena dozorčí rady (hlasování)

Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

 

13:10 – 13:20    Priority asociace 2018

Ing. Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace

 

13:20 – 13:30     Schválení rozpočtu a příspěvkového řádu na rok 2018 (hlasování)

Ing. Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace

 

13:30 – 13:50    Mediální aktivity

Ing. Martin Sedlák, výkonný ředitel, Aliance pro energetickou soběstačnost;

               

13:50 – 14:00    Závěrečné slovo předsedy

Ing. Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace

 

14:00 – 14:30     Coffee break

14:30 – 18.00     Informační seminář Solární asociace

 

Dovoluji si Vás upozornit, že prezence účastníků probíhá pouze od 11:00 do 12:00, poté se sál uzavírá

a prezence končí. Přijďte, prosím, v tomto časovém rozmezí. Děkujeme Vám!

Nepřehlédněte:

! Valná hromada je zpřístupněna pouze členům Solární asociace, kteří mají uhrazen členský příspěvek pro rok 2017.

! Registrace, zaplacení členských příspěvků a zaslání plné moci končí 10.11.2017 ve 12.00hod

! Z organizačních důvodů nelze hradit členské příspěvky na místě