XXII. Jarní konferenci AEM

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

27.2.2018, 09:00 - 28. 2. 2018, 17:00

Zveme Vás na XXII. Jarní konferenci AEM na téma Nová energetika v novém světě – technologie, bezpečnost, společnost

Konference se bude konat ve dnech 27. února – 28.února 2018 v hotelu Olympik v Praze. Za Solární asociaci vystoupí předseda dozorčí rady Jan Fousek.

Program XXII. Jarní konference AEM


27. února 2018
10:00 10:20 Otevření konference
10:20 10:50 Světový energetický výhled (WEO)
10:50 11:20 Podnikatelské příležitosti v energetice v oblasti Latinské Ameriky

Nová energetika - co to je a co přináší
11:20 11:25 Uvedení a moderování 1. sekce
11:25 11:45 Nová a stará energetika - protiklad nebo souhra ?
11:45 12:05 Technologie pro novou energetiku jsou zde
12:05 12:25 Dekarbonizace energetiky dle požadavku EU zhodnocení důsledků
pro (elektro)energetiku ČR
12:25 13:00 Panel

13:00 14:30 OBĚD

Bezpečnostní aspekty decentralizované a digitalizované energetiky
14:30 14:35 Uvedení a moderování druhé sekce
14:35 15:00 Kybernetická bezpečnost a základní rizika ve světě technologií
15:00 15:25 Národní kybernetická bezpečnost
15:25 15:50 Kybernetická bezpečnost ve světě energetických projektů
15:50 16:25 Panel


28.února 2018
Akumulace jako služba flexibility
10:00 10:05 Úvodní slovo
10:05 10:10 Uvedení a moderování třetí sekce
10:10 10:30 Legislativní bariéry rozvoje akumulace
10:30 10:50 Zkušenosti z realizace prvních velkokapacitních úložišť v ČR
10:50 11:00 Přínos využití akumulace v průmyslových podnicích
11:00 11:20 Diskuse
11:20 11:50 Přestávka
11:50 12:10 Akumulace jako poskytovatel služby flexibility v soustavě - zkušenosti
ze zahraničí: UK, BeNeLux + DE
12:10 12:30 Demand side management
12:30 12:50 Power 2 gas – představení existujících projektů (zejména DE a AT)
12:50 13:10 Power 2 heat - představení existujících projektů:
12:50 13:20 Diskuse
13:20 13:40 Závěry konference a zakončení
13:40 OBĚD

Přihlásit se můžete prostředictvím emailu emailu aem@aem.cz