4. ročník konference PRO-ENERGY FORUM 2018

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

22.5.2018, 09:00 - 22. 5. 2018, 17:00

Odborná konference PRO-ENERGY FORUM volně navazuje na předcházející ročníky organizované v roce 2011 až 2013 na Slovensku a její sesterskou konferenci PRO-ENERGY CON, která se bude konat tento rok už po osmé.

Konference PRO-ENERGY FORUM je jednodenní konferencí, na které budou dva dopolední bloky zaměřené na aktuální vývoj a trendy v energetice na Slovensku a odpolední sekce se bude věnovat perspektivám bezuhlíkové energetiky. Jednacími jazyky konference budou slovenština, čeština a angličtina (překlad bude zajištěn).

Na programu konference jsou čtyři panelové diskuse, které povedou zkušení moderátoři a jejichž účastníky budou přední odborníci ze Slovenska a z několika středoevropských zemí. Dopolední dva bloky budou věnované výhledu slovenské energetiky ve středoevropském kontextu, odpolední část bude zaměřena na možnosti bezuhlíkové energetiky na Slovensku a v jeho nejbližším okolí.

Mezi přednášejícími se představí mimo jiné i Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace.

Hlavní tématické bloky

Dopolední část: Vývoj a trendy v energetice na Slovensku

I. blok –   Praktické dopady Zimního balíčku na energetiku

II. blok – Distribuce, regulace – nové obchodní modely

Odpolední část: Bezuhlíková energetika

III. blok – Jaderná energetika střední a východní Evropy

IV. blok – Jak mohou OZE doplnit jádro?

Program můžete najít na stránce konference http://proenergyforum.sk, kde jsou i další informace o konferenci s možností registrace.

Kontakt:

Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor PRO-ENERGY magazínu, odborný garant konference: havel@pro-energy.cz

Mgr. Markéta Šimková, technické zajištění a registrace na konferenci: marketa.simkova@energy-hub.cz