Modernizace a rekonstrukce fotovoltaických elektráren - představení Rozhodnutí rady ERÚ k problematice výměny panelů

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

21.5.2018, 09:00 - 21. 5. 2018, 16:00

Seminář pořádaný Czech info energy ve spolupráci se Solární asociací se bude konat 21. května 2018 od 9:00 hod. v hotelu Extol Inn Praha

Seminař je zaměřený na aktuální téma: co je u fotovoltaických elektráren při výměně panelů bráno jako modernizace FVE a co jako rekonstrukce FVE, bude představeno Rozhodnutí rady, které stanoví jasná pravidla při výměně poškozených či nefunkčních panelů. Operátor trhu představí svůj postoj k výměně panelů ve vazbě na vyplácení podpory.

PROGRAM:

9:00 - 9:30   Registrace účastníků, občerstvení

9:30 - 9:45   Mgr. Jan Kořán, advokát, moderátor

                   - úvodní slovo

9.45 - 10.15  Ing. Vladimír Vlk, člen rady ERÚ pro rezorty elektroenergetiky a kontrol

                   - výměny panelů FVE
                   - modernizace a rekonstrukce FVE
                   - související kontroly licencovaných činností

10.15 - 10.45  Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ředitel odboru elektroenergetiky a   

                              teplárenství

                     - promítnutí Rozhodnutí Rady ERÚ do legislativy ČR
                     - vazba na kontroly "možné překompenzace"

10.45 - 11.15  Ing. Vojtěch Jahoda, LL.M., OTE a.s., vedoucí odboru Správa podporovaných zdrojů energie

                     - názor OTE, a.s. na výměny panelů
                     - zadávání dat z výkazů do systémů operátora

11.15 - 11.30  Přestávka

11.30 - 12.00  Doc. Ing. Jiří Míka, CSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

                     - studie oprav a rekonstrukcí podporovaných a nepodporovaných zdrojů energie

12.00 - 12.15  Ing. Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace

                     - stanovisko Solární asociace k aktuálně projednávaným problematikám

12.15 - 12.45  JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., advokát

                     - registrace podpory/nevyplácení podpory ze strany OTE
                     - důvody odlišnosti výchozí revize
                     - význam revizní zprávy

12.45 - 13.15  Mgr. Jan Kořán, advokát

                     - moderovaná diskuze a závěrečné slovo

13.15              Oběd

 

Členové Solární asociace mají 10% slevu, účastnický poplatek pro ně činí 2.475,- Kč. Program semináře a přihlášku naleznete na tomto odkazu