Konference „Energetické úspory 2020“

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

31.5.2017, 08:00 - 31. 5. 2017, 14:30

Co lze nebo naopak nelze očekávat od termínu "budova s téměř nulovou spotřebou energie"? Jak nejlépe zajistit optimální energetickou soběstačnost budov a návratnost investic do technologií nebo jak zajistit zdravé energeticky úsporné a ekologické bydlení? Jak vyrobit vlastní energii z OZ? Je možné mít svůj ostrovní dům? Jak uložit energii? Lze ušetřit inteligentním řízením? Jak zajistit zdravé prostředí v domě?

Přijďte o tom diskutovat s nejpovolanějšími odborníky na technologickou burzu 31. 5. 2017 do Písku!

Bude zde představeno několik řešení nízkoenergetických a chytrých domů, tři typy baterií, nanotechnologické novinky z oblasti stavebních materiálů, převratná technologie v oblasti rekuperace a mnohé další.

Mezi prezentujícími najdete profesora Ing. Karla Kabeleho, ČVUT, zástupce firmy Schmid Group, HE3DA a firmu i4wifi, Jiřího Kůse - ředitele Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, zástupce firmy WAFE a další.

Vše formou prezentací, případových studií nebo praktických ukázek. Účastníci budou mít možnost se „tváří v tvář“ setkat na organizovaných setkáních s prezentujícími, ale i s ostatními registrovanými účastníky a odstartovat tak svou budoucí spolupráci.

Konference se bude konat 31. 5. 2017 v budově Centra energeticky efektivních budov (CLB), ulice Vladislavova, Písek.

Více informaci získáte na webových stránkách www.energetickeuspory2020.cz.