Exkurze Bioplynka Kunčina

 • Stav k 31. 12. 2016
 • Počet FVE v ČR: 28 324
 • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
 • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
 • Podíl OZE: 12,97 %

14.9.2017, 12:00 - 14. 9. 2017, 15:00

Vážení členové Solární asociace, srdečně Vás zveme na velmi zajímavou exkurzi do projektu Bioplynka Kunčina v Moravské Třebové (Pardubický kraj). Místo zahrnuje jak fotovoltaické elektrárny, tak bioplynové stanice, které využívají přebytečné plodiny ze zemědělského družstva. Počet účastníků je limitovaný pouze na 30 osob.

12.00 – 12.15 Uvítání včetně občerstvení, seznámení s projektem Bioplynky Kunčina
René Málek, jednatel společnosti SUNFIN Praha s.r.o., zasedací místnost AGRO Kunčina a.s., Kunčina 290, Kunčina

12.15 - 12.20 -    přesun do areálu BPS II.

12.20 - 12.40 -    prohlídka Bioplynka Kunčina II, výkon 750 kW – Marek Šejnoha

12.45 - 13.05 -    prohlídka sušičky dřeva, tenisové haly a připojených domků na teplo a elektřinu – René Málek

13.05 - 13.15 -    přesun vlastními auty do dalšího areálu

13.15 - 13.45 -    prohlídka FVE Kunčina I. (264 kW), II. (154 kW), IV. (482 kW) René Málek

13.50 - 14.00 -    AGRO Kunčina, teletník – Marek Šejnoha

14.00 - 14.20 -    představení skleníku na hydroponii NWT – Vladimír Kotek

14.20 - 14.50 -    občerstvení

14.50 - 15.45      přejezd Moravská Třebová – Bioplynová stanice s ORC systémem využití tepla

Ostatní informace:

 • Exkurze je určena pouze pro členy Solární asociace
 • Poplatek je stanoven na 250,- Kč za osobu*
 • Počet účastníků je striktně omezen, doporučujeme Vám proto včasnou registraci. Registrace končí 11. září 2017 ve 12:00 hod.
 • Svou účast prosím potvrďte pomocí tohoto registračního formuláře
  * Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání exkurze, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení exkurze potvrzením o odeslání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.