Solar Global se stává novým zlatým partnerem Solární asociace

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

20.2.2017, 15:34

Solar Global a.s. patří k nejvýznamnějším soukromým investorům do OZE. Skupina vlastní zdroje o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 30 MW a další zdroje nakupuje a staví. Skrze své dceřiné společnosti servisuje stovky velkých i malých FVE, obchoduje s elektrickou energií, staví střešní fotovoltaické instalace, investuje do inovativních řešení v oblasti zelené energetiky a podporuje vědu a výzkum v ČR. Nejnověji majitelé skupiny založili Fond obnovitelných energií SICAV a.s., skrz který hodlají v budoucnu provádět většinu investic do OZE.