Podmínky členství

  • Stav k 31. 12. 2015
  • Celkový instalovaný výkon: 2 074,9 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Počet slunečních elektráren v ČR: 28 294
  • Podíl na trhu OZE: 30 %

Podmínky členství

Členem Solární asociace se může stát fyzická osoba a právnická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice. Předpokladem pro udělení členství je souhlas se stanovami asociace. O udělení členství rozhoduje výkonný ředitel na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele a o tomto rozhodnutí informuje představenstvo Solární asociace.

Členství v Solární asociaci oficiálně vzniká uhrazením členského příspěvku. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů asociace. Členy, kteří jsou současně právnickými osobami, zastupuje při jednání v orgánech Solární asociace jeden zástupce vykonávající práva a povinnosti člena.
 

Spočítejte si výši členského příspěvku

Roční příspěvek: