• Stav k 31. 12. 2016
  • Počet FVE v ČR: 28 324
  • Celkový výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Podíl OZE: 12,97 %

Konference Alternativní zdroje energie 2018

Letos poprvé se Solární asociace stala partnerem a spolupořadatelem konference Alternativní zdroje energie 2018 spolu se Společností pro techniku prostředí a Československou společností pro sluneční energii. Hlavním iniciátorem a garantem konference je doc. Ing. Tomáš Matuška...

Zobrazit akci

Informační seminář Solární asociace

13. června pořádala Solární asociace informační seminář pro členy, který navazoval na valnou hromadu.

Zobrazit akci

Parlamentní seminář

Zimní energetický balíček jako impuls pro českou moderní energetiku.

Zobrazit akci

Dny otevřených dveří slunečních elektráren

Solární asociace pořádala ve dnech 31. 5. - 5. 6. již druhý ročních Dnů otevřených dveří slunečních elektráren v rámci projektu Evropský týden udržitelného rozvoje a pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Zobrazit akci

Exkurze Mydlovary - velkokapacitní baterie SIESTORAGE

Dne 17. května jsme pro naše členy organizovali exkurzi do Mydlovar na velkopapacitní bateriové úložiště společnosti E-ON a Siemens SIESTORAGE.

Zobrazit akci

Konference Solární energie a akumulace 2018

Třetí ročník významné konference Solární energie a akumulace 2018 proběhl 10. května 2018 v Praze. Klíčovým tématem byla samozřejmě budoucnost obnovitelných zdrojů v příští dekádě a nutné změny fungování energetických trhů, které s sebou vzrůstající podíl...

Zobrazit akci