Struktura Solární asociace

  • Stav k 31. 12. 2016
  • Celkový instalovaný výkon: 2 128,48 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Počet slunečních elektráren v ČR: 28 324
  • Podíl na trhu OZE: 30 %

Organizační struktura Solární asociace

Organizační struktura CzePho

Představenstvo

Ing. Tomáš Buzrla

Ing. Jaromír Řehák

Ing. Jiří Fast

Ing. Dušan Horčička

Jan Patřičný

Ladislav Seidler

Ing. Vítězslav Skopal

Dozorčí rada

Ing. Miroslav Calda

Ing. Martina Čemusová

RNDr. František Smolka