V novém videu publikovaném na oblíbeném YouTube kanále Electrodad si jeho autor Jan Staněk povídal s Pavlem Hrzinou, vysokoškolským pedagogem a zároveň vedoucím pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci Solární asociace, o specifikách měření a účtování odběru a dodávky elektřiny v České republice.

Česko zůstává totiž jedinou zemí EU, kde se uplatňuje tzv. měření po fázích. To znevýhodňuje majitele domácích fotovoltaik, tedy alespoň ty, kteří nemají asymetrický střídač.

Ve videu se dozvíte, jaká je vlastně logika obou způsobů měření, proč je fázové měření nespravedlivé, kdo je to prosumer, jak funguje asymetrický střídač, a co by se mělo ve vztahu majitele domácí FVE a distributora/dodavatele elektřiny změnit.