• Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

Svaz měst a obcí: Klimaplán nás diskriminuje

Ke všeobecné kritice českého klimaticko-energetického plánu se připojila i největší organizace sdružující místní samosprávy.

Přečíst článek

Na podporované zdroje poputuje příští rok 27 miliard

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020.

Přečíst článek

Požadavek PDS na uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

ČEZ Distribuce oslovuje zbývající výrobce připojené na hladině VN, kteří ještě mají platnou smlouvu o sdružených dodávkách a požaduje sjednání nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

Přečíst článek

Regulace U/Q u vybraných výroben FVE

ČEZ Distribuce začal v posledním půl roce oslovovat výrobce s požadavkem na zprovoznění regulace U/Q v rámci dispečerského řízení, tzv. regulace jalového výkonu na konstantní napětí v místě připojení výrobny.

Přečíst článek