• Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

Hospodářský výbor PSP podpořil odstranění bariér pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Poslanecká sněmovna dnes udělala významný krok v podpoře obnovitelných zdrojů v Česku. Hospodářský výbor PSP ČR doporučil sněmovně schválit takzvanou novelu „Lex OZE 1“, která má za cíl odstranit zbytečně bariéry ve výstavbě nových, levných a rychle realizovatelných...

Přečíst článek

Památkáři vypracovali metodiku k umisťování solárních panelů

Historická centra měst a fotovoltaické panely – to je kombinace, která dříve moc dohromady nešla, alespoň co se týkalo uvažování úředníků dohlížejících na památkově chráněná území. Fotovoltaika je však dnes natolik užitečnou a vyhledávanou technologií, že by i v...

Přečíst článek

Správně zvolená velikost projektu hraje zásadní roli

Vysoké ceny energií nás přiměly k hledání úspor a možností, jak snížit platbu za energie. Jednou z možností je výstavba fotovoltaických výroben (FVE), které alespoň z části umožňují pokrýt vlastní spotřebu. I přes možnost využití různých dotačních programů se...

Přečíst článek

Jak se daří malinám, jahodám či hruškám pod solárními panely? V Nizozemí znají odpověď

Solární asociace uspořádala začátkem září pro potenciální investory a zástupce státní správy dvoudenní exkurzi do Nizozemí. Jejím cílem bylo několik farem pěstujících plodiny pod FV panely a také závod na výrobu speciálních nosných agrivoltaických konstrukcí.

Přečíst článek