Akce

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

Mezinárodní konference REspect 2019

Zveme Vás na mezinárodní vědeckou konferenci REspect 2019, kterou pořádá Oddělení obnovitelných zdrojů energie a občanské sdružení REspect KE pod záštitou děkana fakulty BERG a ředitele Ústavu zemských zdrojov ve dnech 24. - 25. 4. 2019 v hotelu Alexander na Slovensku.

Zobrazit akci

40. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ve spolupráci s Ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti pořádá ve dnech 15.5. až 17.5.2019 jubilejní ročník mezinárodní konference

Zobrazit akci