Konference Solární energie a akumulace 2018

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

10.5.2018, 09:00 - 10. 5. 2018, 17:00

3. ročník prestižní konference se blíží, 10. květen 2018 hotel Occidental Praha

Třetí ročník prestižní konference bude opět zasvěcen solární energetice a souvisejícím oblastem jako jsou akumulace energie či elektromobilita. Letos se budeme věnovat mimo jiné následujícím aktuálním tématům:


•co přinese chystaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie?
•dopady tzv. zimního balíčku na solární sektor, především nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie
•jak bude vypadat nový aukční systém podpory obnovitelných zdrojů po roce 2020
•jak velkým rizikem jsou chystané kontroly překompenzace podpory u fotovoltaických elektráren
•vyhodnocení úspěšnosti solární energetiky v ČR i ve světě v roce 2017
•světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií a akumulace
•dotace pro fotovoltaické elektrárny: přehled a vyhodnocení jednotlivých programů
•obnovitelné zdroje energie jako vyrovnávací prvek distribuční soustavy
•legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště
•digitalizace a IT řešení pro oblast energetiky
•řešení problematiky výměny panelů na FVE
•benchmark instalačních a servisních firem na českém trhu
•příklady dobré praxe ze zahraničí – pozitivní zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů
•blok o akumulaci včetně představení žhavých novinek (např. blockchain project Sonnen)