UCEEB fórum Budovy: Trendy a budoucnost

 • Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

27.2.2018, 10:30 - 27. 2. 2018, 15:00

Solární asociace společně s Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT si Vás dovolují pozvat na UCEEB fórum Budovy: Trendy a budoucnost, který se uskuteční 27. února 2018 od 10:30 do 16:00 hodin ve Vstupní hale 1, konferenční sál č. 1, Výstaviště PVA EXPO Letňany.

Program a anotace přednášek:

10:30 – 11:00 ČVUT UCEEB na cestě ke stavbám budoucnosti - doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Cílem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT je pozitivně
kultivovat stavební prostředí v České republice. V rámci UCEEB aktivit jsme navázali
těsnou spolupráci s kolegy v Německu na projektech budov s kladnou energetickou
bilancí. Na základě zahraničních zkušeností tak vzniká představa, jak bude vývoj ve
stavitelství vypadat v České republice v příštích letech, přičemž kromě domů s
kladnou energetickou bilancí předpokládáme také velký rozvoj v automatizaci
a významné pokroky v oblasti rekonstrukcí stávajících staveb.

11:00 – 11:30 Pavilon České republiky EXPO 2020: Získávání vody v poušti s využitím sluneční
energie
- doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
UCEEB ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v současnosti pracuje na technologii
získávání vody ze vzduchu v prostředí pouště. Zařízení má být poháněno pouze
sluneční energií a má sloužit k zavlažování. Přednášející představí koncept, vývoj
zařízení a předpokládané výnosy.

11:30 – 12:00 Zhodnocení provozu budovy Fenix jako aktivního prvku elektrické sítě - Ing. Petr
Wolf, Ph.D.

V přednášce budou představeny zkušenosti s provozem hybridního fotovoltaického
systému s bateriovým úložištěm v administrativní budově společnosti Fenix Group,
a.s. v Jeseníku. Tento systém je v provozu jeden a půl roku, během této doby byly
testovány různé režimy provozu – plně autonomní provoz, částečně autonomní
provoz, či omezování odběrových maxim. Systém využívá předpověď výroby
fotovoltaického systému a předpověď spotřeby v budově.

12:00 – 12:30 Solární hybridní kolektory a jejich aplikace - Ing. Nikola Pokorný
Hybridní solární kolektory jsou kombinací fototermické a fotovoltaické technologie,
která má potenciál zvýšit využití sluneční energie v budovách. V rámci přednášky
budou představeny výsledky výzkumu a vývoje zasklených hybridních kolektorů na
UCEEB ČVUT a možné praktické aplikace.

12:30 - 13:00 Pauza na oběd

13:00 – 13:30 Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů - doc. Ing. Tomáš
Matuška, Ph.D.

Elektricky poháněná tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaickými systémy se zdají
být ideální kombinací pro použití v budovách. Přednáška ukáže zblízka problematiku a
různé možnosti aplikací.

13:30 – 14:00 Moisture Guard - Ing. Jan Včelák, Ph.D.
V rámci přednášky bude představen systém pro kontinuální monitoring vlhkosti
dřevěných konstrukcí včetně jeho základních komponent a způsobu použití. V
přednášce se budou prezentovat i výsledky pilotních instalací systému a detekované
problémy. Budou představeny i nově vyvíjené komponenty, které se stanou součástí
systému.

14:00 – 14:30 Predikce výroby FV systémů - Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Přednáška představí zkušenosti s provozem hybridního fotovoltaického systému s
bateriovým úložištěm v administrativní budově společnosti Fenix Group, a.s. v
Jeseníku. Tento systém je v provozu jeden a půl roku, během této doby byly
testovány různé režimy provozu – plně autonomní provoz, částečně autonomní
provoz, či omezování odběrových maxim. Systém využívá předpověď výroby
fotovoltaického systému a předpověď spotřeby v budově.

14:30 – 15:00 Tepelný komfort při vytápění budov s nízkou spotřebou energie – platí osvědčené
principy? -
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Při návrhu vytápění budov se vychází ze zaběhnutých principů a axiomů, které vznikly
zkušeností získanou při výstavbě budov v minulém století. Moderní budovy s nízkou
spotřebou energie se vyznačují jinými tepelnými vlastnostmi vedoucími ke změnám v
očekávaném chování budov a vytápěcích zařízení. V přednášce budou mimo jiné
prezentovány výsledky rozsáhlého experimentu se subjektivním hodnocením
tepelného komfortu při různých způsobech vytápění, prováděného se skupinou osob
v laboratořích UCEEBu.

15:00 – 15:30 Inovativní přístupy k řízení energetiky budov - Ing. Jan Včelák, Ph.D.
V přednášce budou představeny inovativní energetické systémy určené pro
rezidenční i administrativní objekty, které efektivně využívají obnovitelné zdroje
energie a lokální ukládání energie a její efektivní využívání v rámci objektu. Budou
představeny trendy v energetice i nové technologie, které budou mít na energetiku
nejen budov zásadní vliv.

15:30 – 16:00 Internet budov - Ing. Mgr. Michal Kuzmič
Příspěvek se věnuje příchodu inteligentních řídicích systémů a internetu věcí, které
přinášejí zásadní kvalitativní změnu pro uživatele budov. Z pasivních objektů se
budovy postupně přeměňují v aktivní účastníky našeho života, kteří jsou schopní
obousměrně komunikovat s uživateli, samostatně vyhodnocovat data získaná z řady
vnějších zdrojů (například ceny energie, předpověď osvitu, stav dopravy aj.),
monitorovat svůj stav a sdělovat ho pomocí internetu vybraným uživatelským
skupinám. V budoucnu můžeme čekat rostoucí autonomii budov.

Níže Vám zasíláme postup pro získání volné jednorázové vstupenky na doprovodný program UCEEB fórum a veletrh AQUATHERM 2018. Pro každou vstupenku je třeba samostatná registrace.

Postup pro získání vstupenky:

 1. Přejděte na odkaz: http://www.aquatherm-praha.com/cz/registrace-navstevniku-firmy
 2. Zadejte UCEEB PROMO KÓD: 1888010
 3. Vyplňte povinné údaje, včetně rezervace účasti na doprovodný program UCEEB fórum v úterý 27. 2. 2018.
 4. Dokončete registraci (pokud vyplníte poštovní adresu, přijde Vám registrační karta předem a zároveň budete zahrnuti do slosování o 100 chytrých telefonů!).
 5. Přejděte do zadaného emailu, přijde Vám poukaz na vstupenku zdarma.
 6. Vytiskněte si výměnný poukaz a uchovejte si jej k předložení u pokladny.