Konference "Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě"

 • Stav k 31.12.2018
 • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
 • Celkový výkon: 2 083 MWp
 • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
 • Podíl OZE: 22,8 %

21.3.2018, 09:00 - 21. 3. 2018, 16:00

Zveme Vás na 13. ročník odborné konference na téma "Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě", která se uskuteční dne 21. 3. 2018 v Brně v hotelu Holiday Inn

 Hlavní tematické okruhy odborné konference:

 • Energetická a surovinová strategie České republiky
 • Názory, zkušenosti a strategie energetických společností
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
 • Očekávané trendy využití obnovitelných zdrojů energií
 • Exportní a investiční zkušenosti a příležitosti v energetice
 • Připravované investice v energetice v ČR a ve světě
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky nad očekávanými trendy vývoje energetiky, novými technologiemi, inovacemi, investicemi a příležitostmi v energetice.

Konference se zúčastní významní představitelé energetiky a průmyslu.

Členové Solární asociace mohou využít slevu 1.000 Kč a zvýhodněný účastnický
poplatek ve výši 3.900 Kč ( včetně DPH).