Informační seminář Solární asociace Praha

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

20.3.2018, 13:00 - 20. 3. 2018, 16:00

Datum: 20. 03. 2018

Čas: 13:00 hod.

Místo: hotel Occidental (Barceló) Praha, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha

 

Program:

12:30 - 13:00      Prezence účastníků

13:00 - 13:05      Úvodní slovo, Petra Písková, Solární asociace

13:05 - 13:25      Uvedení výrobny do provozu v aktuální judikatuře soudů, Anna Francová, Frank Bold Advokáti s.r.o.

13:25 - 13:45      Výpočet IRR a dotazníkové šetření MPO, Dušan Horčička, člen představenstva Solární asociace 

13:45 - 14:05      Přestávka (coffee break)

14:05 - 14:25      Kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie z právního pohledu, Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

14:25 - 14:45      Novela energetického zákona a zákona POZE, výměny panelů, technologická  vlastní spotřeba, Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

14:45     Diskuze a závěr

               

Ostatní informace:

  • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
  • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 4500,- Kč za osobu *

*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.

  • Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře ZDE.
  • Registrace na seminář v Praze končí 16. 3. 2018 ve 12:00. Registrace na seminář v Brně končí dne 23. 3. 2018 ve 12:00 hod. Kapacita seminářů je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
  • Změna programu vyhrazena.