39. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

9.5.2018, 10:00 - 11. 5. 2018, 16:30

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ve spolupráci s Ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti pořádá ve dnech 9.5. až 11.5.2018 tradiční mezinárodní konferenci Nekonvenční zdroje elektrické energie.

Konference se bude konat v prostorách hotelu Rustikal v Hustopečích.

Srdečně Vás na ni tímto zveme!

Přihlášku a veškeré další informace naleznete na stránkách: http://www.nzee.cz/,

V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů

Electroscope, Elektrorevue , Energetika a TZB-Info ve kterých budou publikované vybrané

příspěvky a další informace z konání konference.

Nejhodnotnější příspěvky budou publikovány v časopisu AEEE vedeném v databázi SCOPUS.