Akumulátory v energetické koncepci obce: Jak je využít a kdy se obci vyplatí?

 • Stav k 31.12.2018
 • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
 • Celkový výkon: 2 083 MWp
 • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
 • Podíl OZE: 22,8 %

24.10.2018, 09:00 - 24. 10. 2018, 14:00

Zveme Vás na seminář, kde se dozvíte, jak může obec využít akumulační a bateriové systémy pro posílení své energetické soběstačnosti.

Akumulátory elektrické energie jsou stále častěji instalovány společně se solárními panely a výrazně zvyšují jejich využitelnost. Díky novele energetického zákona se provoz akumulátorů navíc zjednoduší a otevře se všem. Jak z toho mohou mít prospěch obce a kdy se jim vyplatí začlenit akumulátory do své energetické koncepce?

Přijďte na seminář, kde se dozvíte, jak může obec využít akumulační a bateriové systémy pro posílení své energetické soběstačnosti a energetické účinnosti. Účast na seminářích je bezplatná.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro energetické manažery, tajemníky a další zástupce obcí a krajů, pro dodavatele nebo provozovatele akumulátorů, stavebníky a kohokoliv dalšího se zájmem o téma.

Co se na semináři dozvíte

 • pravidla pro provoz akumulátorů dnes a jejich změna v důsledku novely energetického zákona
 • za jakých okolností má využití akumulátorů přínos a jak spočítat, zda se vaší obci finančně vyplatí
 • jakou funkci akumulátory plní v energetické koncepce města a co od nich lze očekávat
 • způsoby financování z veřejných zdrojů - současné i očekávané dotační výzvy
 • příklady dobré praxe

Kontext

Novela energetického zákona, která navazuje na evropský legislativní balíček k energetice, poprvé definuje akumulaci elektřiny a zjednodušuje pravidla pro provoz akumulačních a bateriových systémů. Zároveň částečně liberalizuje podmínky pro výrobu, skladování a prodej elektřiny do sítě s cílem usnadnit vznik lokálních energetických projektů a přispět k energetické decentralizaci.

Jedním z očekávaných důsledků novely je rozšíření využívání akumulátorů, které představují šanci, jak obejít základní nedostatek běžných obnovitelných zdrojů energie: kolísavost jejich výroby a omezené možnosti koordinace výroby se spotřebou. Samosprávy by v tomto vývoji neměly zůstat pozadu.

Termíny:

 • 24. října - Praha, Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1 - Malá strana
 • 21. listopadu - Brno-střed, Otevřená zahrada, Údolní 33

Předběžný program (bude doplněno)

9:00 - 9:30      

Registrace

9:30 - 9:45      

Úvodní slovo

9:45 - 10:15    

Možnosti podpory energeticky úsporných opatření z pohledu MPO - Ing. Jana Sedláčková, MPO

10:15 - 10:45  

Akumulační a bateriové systémy v návrhu novely energetického zákona - Mgr. Filip Nečas, advokát Frank Bold Advokáti

10:45 - 11:00  

Přestávka na kávu

11:00 - 11:20  

Perspektivy rozvoje akumulace v ČR - Mgr. Jan Fousek, AKU-BAT.cz

11:20 - 11:40  

Kdy se obci vyplatí využití solárních panelů s akumulátory? - Ing. Pavel Hrzina, Ph. D. UCEEB

11:40 - 12:00

Provoz akumulačních systémů v praxi - Michal Klečka, GWL Power, i4wifi

12:00 - 12:15  

Diskuze

12:15 - 13:00  

Přestávka na oběd

13:00 - 13:30  

Akumulační systémy pro fotovoltaiku - město Litoměřice - Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., energetický manažer Litoměřic, předseda SEMMO

13:30 - 14:00 

Dotační podpora pro podnikatelské subjekty na akumulaci energie a zavádění elektromobility - Ing. Ondřej Tomšej, MPO

14:00 - 14:15 

Možnosti vodíkové akumulace elektrické energie - Ing. David Řeháček, Green Remedy s.r.o.

14:00 - 14:30  

Závěrečná diskuze a ukončení

 

Přihlaste se

Účast na seminářích je bezplatná, ale kapacita seminářů je omezena, proto doporučujeme s přihlašováním neváhat. Přihlášku najdete na https://frankbold.org/akumulace-pro-obce nebo piště rovnou hlavní organizátorce: michaela.zurkova@frankbold.org.