Odborný seminář "kontroly překompenzace dle návhru novely zákona o POZE"

  • Stav k 31.12.2022
  • Počet FVE v ČR: 84 256 FVE
  • Celkový výkon: 2,46 GWp
  • Celková kapacita akumulace z FVE: 484 MWh

2.10.2018, 09:00 - 2. 10. 2018, 14:00

Solární asociace společně s Czech info energy pořádá odborný seminář věnovaný kontrolám překompeznace.

Seminář se uskuteční 2. října od 9:00 v hotelu Occidental Praha.

PROGRAM:

08:30 Prezence účastníků
09:00 Úvodní slovo – Veronika Hamáčková, Solární asociace
09:05

Kontroly překompenzace dle návrhu novely zákona o POZE

Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu
09:35

Aktuální změny v energetice z pohledu českého regulátora v souvislosti s překompenzací

Jan Pokorný, Energetický regulační úřad

09:55 Přestávka (coffee break)
10:10

Výpočet IRR a sektorové šetření FVE

Dušan Horčička, Solární asociace

10:35 

Analýza návrhu novely z POZE a dopady na provozovatele FVE

Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

11:00 Diskuze a závěr

Ostatní informace:

  • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
  • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 4500,- Kč za osobu *
  • Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře ZDE.
  • Registrace na seminář končí 28. 9. 2018 ve 12:00.
  • Kapacita seminářů je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
  • Změna programu vyhrazena.

 

*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.