Konference "Moderní energetika firem"

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

14.11.2018, 09:00 - 14. 11. 2018, 15:30

S Aliancí pro energetickou soběstačnost (AliES) přinášíme mezinárodní konferencioaktuálních     možnostech českých firem při přechodu na moderní zdroje energie a inteligentní řešení pro       efektivní provoz. 

Termín:  14. 11. 2018,  09:00 - 15:30
Místo:     Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1) 

 

Součástí programu jsou nejnovější informace o globálních trendech, vývoji legislativy a příležitostech ideálního financování investic. Partner akce - NizozemskévelvyslanectvívPraze, zajistí jako zdroj inspirace zástupce progresivních nizozemských firem, které mají zkušenosti s využíváním moderních prvků energetiky - typicky akumulace, projekty energetických úspor, využití odpadního tepla, využití obnovitelných zdrojů či rozvoj elektromobility.

Konference se uskuteční pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci se Svazem moderní         energetiky. Mediálním záštitu poskytne server Obnovitelně.    

Mise konference​:  

● Inspirovat české podniky trendy příklady dobré praxe ze zahraničí 

● Identifikovat nejperspektivnější oblasti investic 

● Vyzdvihnout české příklady dobré praxe 

● Informovat o aktuálních příležitostech financování moderních investic  

● Nabídnout příležitost pro networking s obchodními partnery   

Nadchneme české podniky pro energeticky efektivní a moderní řešení, která jim přinesou nejen finanční úsporu, konkurenční výhodu na trhu a stále atraktivnější brand ekologicky šetrné firmy.