Informační seminář Solární asociace PRAHA

 • Stav k 31.12.2018
 • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
 • Celkový výkon: 2 083 MWp
 • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
 • Podíl OZE: 22,8 %

7.3.2019, 12:30 - 7. 3. 2019, 16:00

Srdečně vás zveme na informační seminář, který proběhne 7. března od 13,00 hod. v hotelu Occiental Praha. Opět jsou připravena aktuální témata.

12:30 - 13:00 Prezence účastníků
13:00 - 13:10 Úvodní slovo
  Ing. Veronika Hamáčková, Solární asociace
13:10 - 13:30 Pohled regulátora na údržbu a opravu energetických zdrojů
  Ing. Jan Pokorný, Energetický regulační úřad
13:30 - 13:50 Výměny panelů na FVE a výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018
  JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Ak Petržílek
13:50 - 14:10 Termografické kontroly FV systémů za pomoci dronů
  Jiří Kadala, Aleego s.r.o.
14:10 - 14:25 Přestávka (coffee break)
14:25 - 14:45 Modernizace výroben, kontroly přiměřenosti podpory, sektorové šetření MPO
  Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu
14:45 - 15:05 Návrh kontrol přiměřenosti podpory dle novely POZE z právního pohledu
  Mgr. Jan Kořán, KF Legal s.r.o.
15:05 Diskuze a závěr

 

Ostatní informace:

 • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
 • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 4500,- Kč za osobu *
 • *Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.
 • Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře pro PRAHU

 • Registrace na seminář v Praze končí 5. 3. 2019 ve 12:00. Kapacita seminářů je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
 • Změna programu vyhrazena.