Informační seminář Brno

 • Stav k 31.12.2018
 • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
 • Celkový výkon: 2 083 MWp
 • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
 • Podíl OZE: 22,8 %

13.3.2019, 13:00 - 13. 3. 2019, 16:00

Srdečně vás zveme na informační seminář, který proběhne 13. března od 13,00 hod. v hotelu AVANTI Brno. Opět jsou připravena aktuální témata.

Program:

12:30 - 13:00 Prezence účastníků
13:00 - 13:05 Úvodní slovo
  Mgr. Petra Písková, Solární asociace
13:05 - 13:35 Výměny panelů na FVE a výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 
  JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Ak Petržílek
13:35 - 14:05 Modernizace výroben, kontroly přiměřenosti podpory, sektorové šetření MPO
  Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu
14:05 - 14:20 Přestávka (coffee break)
14:20 - 14:50 Návrh kontrol přiměřenosti podpory dle novely POZE z právního pohledu
  Mgr. Jan Kořán, KF Legal s.r.o.
14:50 - 15:10 Termografické kontroly FV systémů za pomoci dronů
  Sára Töröková, Aleego s.r.o.
15:10 Diskuze a závěr

 

Ostatní informace:

 • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
 • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 4500,- Kč za osobu *
 • *Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.
 • Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře pro BRNO

 • Registrace na seminář v Brně končí  11. 3. 2019 ve 12:00. Kapacita seminářů je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
 • Změna programu vyhrazena.