Plánované změny v legislativě ve vztahu k udělování, změně či rušení licencí, udržení stávající podpory FVE, registrace u OTE

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

27.3.2019, 09:00 - 27. 3. 2019, 13:30

Zveme vás na seminář pořádaný společností Czech info Energy dne 27. března od 9.00 hod. v hotelu Absolutum Boutique, Jablonského 4, 170 00 Praha 7.

Ø  máte problémy s udržením stávající podpory FVE nebo s registrací u OTE a.s. v souvislosti se změnou licence či „převodem“ licence?

Ø  máte fotovoltaickou elektrárnu na střeše a potřebujete vyměnit střešní krytinu a nevíte jak to bude s opětovným připojením a podporou u OTE a.s. v případě, že jste po dobu výměny krytiny nevyráběli elektřinu?

Ø  koupili jste fotovoltaickou elektrárnu a OTE a.s. Vám v souvislosti s novým ID neproplácí původní tarif?

Ø  máte z důvodu živelné pohromy poničené fotovoltaické panely a nevíte jak postupovat při jejich výměně, aby Vám zůstal tarif zachován?

Ø  přestaly některé panely vyrábět elektřinu z důvodu opotřebení a Vy je potřebujete vyměnit za nové?

Ø  máte nějaké své dotazy vztahující se k držení licence na výrobu elektřiny a stanovenému tarifu?

Ø  Máte obavy z neočekávané kotroly FVE ze strany SEI či ERÚ?

PROGRAM:

9:00 - 9:30 Registrace účastníků - občerstvení
9:30 - 9:45 Ing. Roman Portužák, CSc, VŠB –TU Ostrava - moderátor
9:45 - 10:15 Ing. et Ing. René Neděla, náměstek ministryně MPO
  Plánované změny v energetické legislativě, pohled MPO na kontroly FVE ze strany SEI a ERÚ
10:15 - 11:15 Ing. Vladimír Vlk, Ing. Jan Pokorný, členové rady ERÚ
  Připravované změny v legislativě ze strany ERÚ – změna vyhlášky č. 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
11:15 - 11:30 Přestávka
11:30 - 12:00 JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., advokát
  právní pohled energetického experta na legislativní náležitosti nového, provozovaného či obnoveného zdroje v souvislosti s následnou registrací u OTE a.s.
12:00 - 12:30 Mgr. et Mgr. Jan Kořán, advokát
  Právní pohled energetického experta na legislativní náležitosti nového, provozovaného či obnoveného zdroje v souvislosti s jednáním o připojení s distributory
12:30- 13:00 Moderovaná diskuze a závěrečné slovo, Ing. Roman Portužák, CSc., VŠB –TU Ostrava
13:00 - 13:30 Oběd

 

Přihlásit se můžete na tomto odkazu.