Mezinárodní konference REspect 2019

 • Stav k 31.12.2018
 • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
 • Celkový výkon: 2 083 MWp
 • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
 • Podíl OZE: 22,8 %

24.4.2019, 09:00 - 26. 4. 2019, 16:00

Zveme Vás na mezinárodní vědeckou konferenci REspect 2019, kterou pořádá Oddělení obnovitelných zdrojů energie a občanské sdružení REspect KE pod záštitou děkana fakulty BERG a ředitele Ústavu zemských zdrojov ve dnech 24. - 25. 4. 2019 v hotelu Alexander na Slovensku.

Konferencia sa bude konať v prekrásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov, v hoteli Alexander****. Pre účastníkov konferencie máme pripravený atraktíny sprievodný program. Ubytovať sa môžete priamo v hoteli Alexander**** alebo v niektorom z pridružených hotelov Bardejovských Kúpeľov. Ak uprednostňujete ubytovanie na súkromí, v okolí je dostatok ubytovacích kapacít. Keďže hotel Alexander**** je vyhľadávaným zariadením, odporúčame registrovať sa prostredníctvom formulára čo najskôr. 

Aktuálne zaznamenávame nielen zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie a možnosti znižovania energetických nákladov, ale aj obrovský pokrok v technológiách zabezpečujúcich výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov, či podieľajúcich sa na úspore energie.

Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie v sekciách:

 • Biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia
 • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
 • Transfer technológií a vedomostí
 • Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
 • Energetický manažment
 • Smart buildings a OZE
 • Energetika a environment

Solární asociace je mediálním partnerem a všechny srdečně zve do krásného prostředí