Exkurze pro členy Solární asociace

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

24.5.2019, 10:00 - 24. 5. 2019, 14:00

Srdečně vás zveme na zajímavou exkurzi do energeticky soběstačné obce Kněžice, která se stala jedním z vítězů soutěže OBNOVITELNÉ DESETILETÍ v kategorii Chytrá energie města a obcí a následně na jedinečné trackery se solárrními koncentrátory na FVE Myštěvsi a FVE Řehoty.

Datum: 24. května 2019 (pátek)

Čas: 10:00 – 14:00

Doprava: vlastní

Místo: KNĚŽICE 167, 289 02 Kněžice  a  Myštěves 1, APROS Solar s.r.o., 503 15 Myštěves, FVE Řehoty, Králíky u Nového Bydžova 504 01, Amos energo a.s.

      

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavou exkurzi do energeticky soběstačné obce Kněžice, která se stala jedním z vítězů soutěže OBNOVITELNÉ DESETILETÍ v kategorii Chytrá energie města a obcí. Kněžicemi nás provede starosta Milan Kazda a ukáže nám fungování bioplynové stanice, centrální výtopny a představí rozsáhlé zkušenosti Kněžic s budováním energetické soběstačnosti a využití OZE pro výrobu elektřiny a tepla.  

Následně se přemístíme na dvě jedinečné fotovoltaické elektrárny FVE Řehoty společnosti Amos Energo a.s. o výkonu 999kWp se 78 trackery a FVE Myštěves společnosti Apros Solar s.r.o. o výkonu 1,8MW v Myštěvsi u Nechanic, která obsahuje cca 50 ks trackerů se solárními koncentrátory (zrcadly) na dřevěných konstrukcích.Elektrárna využívá pro sečení trávy ovcí.

Program:

10:00 –  10:30 uvítání a představení obce, občerstvení (společenská místnost Kulturně společenské centru Mlýn)
  Milan Kazda, starosta Kněžic
10:30 – 11:15              komentovaná prohlídka energeticky soběstačné obce (centrální výtopna, bioplynová stanices kogenerační jednotkou, kotelna na biomasu)
11:15 - 11:45 přesun Řehoty (vlastní přeprava)
11:45 - 12:30 komentovaná prohlídka FVE Řehoty
 

Libor Kašpar, AMOS Energo a.s.

12:30 – 12:40 přesun Myštěves (vlastní přeprava)
12:40 – 13:30 komentovaná prohlídka FVE Myštěves, Libor Lacina, Apros Solar s.r.o.

 

  • Exkurze je určena pouze pro členy Solární asociace
  • Poplatek je stanoven na 300,- Kč za osobu *
  •  Počet účastníků je omezen na 20 osob, doporučujeme Vám proto včasnou registraci. Registrace končí 22. 5. 2019  
  •  Svou účast prosím potvrďte pomocí tohoto registračního formuláře .

 

*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání exkurze, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení exkurze potvrzením o odeslání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.