Informační seminář Brno

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

4.6.2019, 14:00 - 4. 6. 2019, 17:00

Solární asociace pořádá další z řady informačních seminářů pro své členy. Seminář bude následovat po valné hromadě, tj. 4. června od 14. hod. v hotelu Avanti Brno.

Program semináře:

13:30 - 14:00 Prezence účastníků
14:00 - 14:10

Úvodní slovo

  Veronika Hamáčková, Solární asociace
14:10 - 14:30 Podpora FVE a akumulace pro firmy z programu OPPIK
 

Milan Kyselák, Odbor implementace strukturálních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu

14:30 - 14:50 Aktuální otázky kolem výkaznictví OTE

 

Vojtěch Jahoda, OTE

14:50 - 15:10 Přestávka (coffee break)
15:10 - 15:30 Aktuální stav novely zákona o POZE a energetického zákona
  Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
15:30 - 15:50 Kontroly překompenzace a sektorové šetření FVE
  Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Ostatní informace:

  • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
  • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 4500,- Kč za osobu *

*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.

  • Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře
  • Registrace na seminář v Brně končí dne 31. 5. 2019 ve 12:00 hod. Kapacita semináře je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
  • Změna programu vyhrazena.