Konference Požární bezpečnost staveb 2020

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

23.9.2020, 09:00 - 23. 9. 2020, 16:00

V rámci veletrhu For Arch 2020 se 23. září 2020 uskuteční již pátý ročník konference Požární bezpečnost staveb.

V rámci veletrhu For Arch 2020 se uskuteční již pátý ročník konference Požární bezpečnost staveb. Zaměřen bude zejména na současné stavitelství. Představí novinky v požárním větrání chráněných únikových cest, které plynou ze sjednocení požadavků na výrobní a nevýrobní objekty. Téma bude podpořeno simulacemi větrání v modelových situacích.

Jako každý rok i letos navštívíme významnou realizaci. Tentokrát to bude přístavba největší multifunkční arény v ČR – O2 Universum v Praze. Přednáška bude zaměřena na požárně bezpečnostní řešení stavby.

Další bloky a přednášky se budou týkat připravované kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, podle které budou stavby posuzovány při výkonu státního požárního dozoru a podle které budou stanoveny požadavky na odbornost zpracovatelů požárně bezpečnostních řešení těchto staveb. Navážeme také na téma požární bezpečnosti ETICS, které zaznělo v minulých ročnících. Věnovat se budeme zkušenostem z realizací a zkoušení ETICS podle aktuálních požadavků.

Posluchači se také seznámí s průběhem a výsledky reálné zkoušky požáru skladu pneumatik a s výsledky simulace evakuace osob v ochraně prioritních měkkých cílů.

V minulých ročnících měli posluchači možnost vyslechnout výjimečné přednášky např. o nejvyšší dřevostavbě světa v norském Bergenu, požární bezpečnosti a odolnosti obnoveného Světového obchodního centra, o rekonstrukcích divadel od architekta Davida Vávry, o obnově vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách, o požární bezpečnosti větraných fasádních systémů a ETICS a další prezentace expertů z Generálního ředitelství HZS ČR, Národního památkového ústavu, vysokoškolských pracovišť, soudních znalců a zástupců samospráv.

Veletrh For Arch, PVA Letňany - Kongresový sál, vstupní hala 2

program konference https://konference.tzb-info.cz/cz/pbs-program