Valná hromada Solární asociace

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

24.11.2020, 13:00 - 24. 11. 2020, 14:30

Vážení členové Solární asociace, dovolujeme si vás pozvat na online setkání za účelem sdílení informací pro účely hlasování členů Solární asociace mimo valnou hromadu, která následně proběhne formou per rollam (na dálku) postupem dle čl. A. 10. Stanov Solární asociace.

I přes aktuálně nepříznivou situaci bychom Vám rádi prostřednictvím online prezentací představili hlavní činnost Solární asociace a návrh rozpočtu a našich aktivit pro rok 2021. Následné hlasování proběhne v souladu se stanovami Solární asociace pouze prostřednictvím odeslání hlasovacího lístku s Vaším podpisem na určenou emailovou adresu. Hlasovací lístek obdržíte v samostatném emailu.

Datum: Úterý 24. listopadu 2020

Čas: 13:00

REGISTRACE NA TOMTO ODKAZU


PROGRAM:

1. Uvítání a úvodní slovo výkonné ředitelky

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

2. Zpráva o činnosti asociace a pracovních skupin 2020

2a) Zpráva o činnosti asociace 2020

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

2b) Kontroly překompenzace a expertní pracovní skupina

Ing. Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny na ochranu investic Solární asociace

2c) Pracovní skupina na ochranu investic

Ing. Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny na ochranu investic Solární asociace

2d) Pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci

Ing. Pavel Hrzina, vedoucí pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulaci

2e) Public affairs, mediální a Public relations aktivity

Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

2f) Evropské Public affairs a aktivity v Bruselu

Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

3. Priority asociace a plán činnosti 2021

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

4. Schválení rozpočtu na rok 2021 (bod k hlasování per rollam)

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

5. Schválení příspěvkového řádu na rok 2021(bod k hlasování per rollam)

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

6. Závěrečné slovo

Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

Nepřehlédněte:

  • online setkání za účelem sdílení informací pro účely hlasování členů Solární asociace mimo valnou hromadu per rollam (na dálku) je zpřístupněno pouze členům Solární asociace, kteří mají uhrazen členský příspěvek pro rok 2020
  • registrace končí  23.11.2020 ve 12:00 hod.