Informační seminář Solární asociace

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

27.6.2016, 12:15 - 27. 6. 2016, 16:00

Vážení přátelé, členové a partneři,

dovolujeme si Vás pozvat na informační semináře Solární asociace, které se uskuteční v Praze. Jsou pro Vás opět připravena aktuální témata ze solárního sektoru, která Vám představí naši legislativní a ekonomičtí experti spolu s odborníky ze solárního sektoru.

PRAHA:

Datum: 27.6.2016

Čas: 12:15 hod.

Místo: hotel Barceló Praha, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha

Program:

11:15 - 12:15       Prezence účastníků

12:15 - 12:20       Úvodní slovo - Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková

12:20 - 12:50       Notifikace podpory, porovnání ČR / Německo - Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková, Doucha Šikola advokáti s.r.o, Mgr. Pavel Doucha

12:50 - 13:20       Přenastavení frekvenčních ochran FVE – EGC – EnerGoConsult s.r.o., Ing. František Kysnar, Ph.D.

13:20 - 13:50       Aktualizace Přílohy 4 PPDS – EnerGoConsult s.r.o., Ing. Karel Procházka, CSc.

13:50 - 14:20       Přestávka

14:20 - 14:50       Problematika technologické vlastní spotřeby – Doucha Šikola advokáti s.r.o., Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.,

14:50 - 15:20       Inovace v solárních systémech -  UCEEB,  Ing. Petr Wolf, Ph.D. , Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D. 

15:20 - 15:50       Budoucnost využití energií, akumulace a fotovoltaiky - Nissan Sales CEE KFT., Veronika Svobodová

15:50 - 16:20       Diskuze

  • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
  • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 3100,- Kč za osobu *

*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.

Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře na následujícím odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/1-pe8bh1cM2Ap8h5T4DnIK0MbHUepU26YFymdx304LBo/viewform?c=0&w=1

Registrace na semináře končí 21. 6. 2016 ve 12:00. Kapacita seminářů je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.

Pokud budete mít zájem o umístění propagačních materiálů na tomto semináři, neváhejte se na nás obrátit.

Těšíme se na Vás !