Informační seminář Brno

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

29.9.2016, 13:00 - 29. 9. 2016, 17:00

Datum: 29.9.2016

Čas: 13:00 - 17:00

Místo: hotel Avanti, Střední 61, Brno

Registrovat se můžete ZDE

Program:

12:00 - 13:00       Prezence účastníků

13:00 - 13:05       Úvodní slovo - Solární asociace, Ing. Veronika Hamáčková

13:05 - 13:45       Notifikace podpory OZE a cenové rozhodnutí ERÚ na rok 2017 - Solární asociace, Ing. Dušan Horčička, Doucha Šikola advokáti s.r.o, Mgr. Pavel Doucha

13:45 - 14:15       Výsledky dotazníkového šetření k rozvoji FVE – EGÚ Brno a. s., Ing. Petr Čambala, Ph.D.

14:15 - 14:45       Přestávka

14:45 - 15:15       Měření elektrické práce u výroben FVE - Protection &  Consulting,s.r.o., Ing. Pavel Tureček      

15:15 - 15:45       Náhradní díly, dostupnost komponent FVE a reklamace panelů – Photon Energy Operations CZ s.r.o., Ing. Miroslav Simek

15:45 - 16:15       Výměna panelů a střídačů - Doucha Šikola advokáti s.r.o, Mgr. Pavel Doucha

16:15 - 16:45       Diskuze

 

  • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
  • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 3100,- Kč za osobu *

*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.