GDPR

 • Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

Souhlasím s tím, aby společnost Solární asociace spolek, IČ: 22829181, se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, zapsaný v rejstříku spolků vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, složka 20824 („Správce“) zpracovávala mé osobní údaje a to za účelem vedení seznamu svých členů, zasílání informací o dění ve spolku a odvětví energetiky.

Současně s tím poskytuji k výše uvedeným účelům, své výše uvedené osobní údaje (dále jen „údaje“) a poskytuji Správci svůj výslovný souhlas s tím, aby tyto údaje shromažďoval, zpracovával a ukládal v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Současně beru na vědomí, že:

 • Účelem zpracování je vedení seznamu členů spolku a zasílání informací o dění ve spolku a odvětví energetiky.
 • Správcem údajů je Solární asociace spolek, IČ: 22829181, se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, zapsaný v rejstříku spolků vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, složka 20824
 • Zpracovány budou údaje v rozsahu: jméno a příjmení; datum narození; poštovní adresa; informace o kontaktní osobě: jméno a příjmení číslo mobilního telefonu a emailová adresa, email
 • Mé osobní údaje nebudou předávaný třetím stranám, a také nebudou předávaný do zahraničí.
 • Doba zpracování pro tyto účely je určená dobou Vašeho členství.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

Dále beru na vědomí, že mám právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, které jsou pracovávány,
 • opravu nebo výmaz mých osobních údajů,
 • omezení zpracování,
 • přenositelnost údajů
 • podat námitku u správce
 • podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • požadovat výmaz mých osobních údajů,