• Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

Jaký byl solární rok 2021 a další budoucnost české fotovoltaiky

Již tradičně pořádala Solární asociace tiskovou konferenci, kde prezentovala data solárních instalací za rok 2021.

Zobrazit akci

Exkurze na Farmu Pěnčín

V rámci projektu Dny otevřených dveří jsme uspořádali exkurzi na FVE Farmy v Pěnčíně.

Zobrazit akci

Experimentální agrofotovoltaika VÚKOZ Průhonice

V rámci Dnů otevřených dveří slunečních elektáren jsme uspořádali exkurzi na Experimentální agrofotovoltaiku VÚKOZ Průhonice.

Zobrazit akci

Exkurze UCEEB

V rámci Dnů otevřených dveří jsme uspořádali exkurzi na UCEEB - univerzitní výzkumné centrum.

Zobrazit akci

Exkurze na unikátní technologické pracoviště ÚJV ŘEŽ

V rámci exkurze jsme navšívili unikátní technologické pracoviště zaměřené na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, zejména jaderných a vodíkových.

Zobrazit akci

Exkurze do zemědělského družstva Klapý

Exkurze do soběstačného zemědělského družstva Klapý u Litoměřic, ve kterém funguje důmyslné propojení zemědělské výroby, bioplynové stanice nové generace o výkonu 549 kW a 30 kW sluneční elektrárny. Součástí družstva je i chov zemědělských zvířat – zhruba 240...

Zobrazit akci