Konference Solární energie a akumulace 2018

  • Stav k 31.12.2022
  • Počet FVE v ČR: 84 256 FVE
  • Celkový výkon: 2,46 GWp
  • Celková kapacita akumulace z FVE: 484 MWh

10.5.2018, 09:00 - 10. 5. 2018, 18:00

Třetí ročník významné konference Solární energie a akumulace 2018 proběhl 10. května 2018 v Praze. Klíčovým tématem byla samozřejmě budoucnost obnovitelných zdrojů v příští dekádě a nutné změny fungování energetických trhů, které s sebou vzrůstající podíl fotovoltaických instalací přinese.

Dopolední část byla věnována průběžnému hodnocení úspěšnosti obnovitelných zdrojů v jednotlivých zemích a hlavně budoucnosti - evropské instituce právě projednávají koncepci podpory OZE v příštích letech. Aurélie Beauvais z evropské fotovoltaické asociace SolarPower Europe představila práci, kterou odvádí tato organizace právě na evropské půdě. Frank Gordon z Renewable Energy Association (UK) dal také nahlédnout do fungování britského energetického trhu. Petr Binhack přiblížil fungování Stálého zastoupení České republiky při EU. Člen rady ERÚ Rostislav Krejcar ve svém příspěvku mj. přislíbil, že se jeho úřad bude více snažit o stabilitu, předvídatelnost a transparentnost podnikání v energetickém sektoru.

Odpolední program pak byl rozdělen do dvou bloků: v jednom se řešilo investorské prostředí, aktuální podpůrné programy a některé konkrétní právní problémy. Druhá část byla zaměřena na digitalizaci sítě, elektromobilitu, monitoring FVE a zkušenosti s akumulací energie v některých evropských zemích.