Experimentální agrofotovoltaika VÚKOZ Průhonice

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

20.9.2021, 13:00 - 20. 9. 2021, 16:00

V rámci Dnů otevřených dveří slunečních elektáren jsme uspořádali exkurzi na Experimentální agrofotovoltaiku VÚKOZ Průhonice.

Návštěvníci mohli poznat experimentální systém, ve kterém se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi FV technologií a pěstováním dřevin a plodin. O odborný výklad se postaral vědecko-výzkumným pracovník Ing. Petr Wolf, Ph.D. a Ing. Jan Weger, Ph.D. , vedoucí oddělení fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.