• Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době provádí takzvané “Sektorové šetření možné "nepřiměřenosti podpory" fotovoltaických elektráren”, nebo “kontroly překompenzace”. V následujících bodech odpovídáme na nejčastější dotazy. V případě, že máte dotaz ke kontrolám anebo tématu překompenzace obecně, neváhejte se na nás obrátit emailem: prekompenzace@solarniasociace.cz

 


Česká republika se v rámci tzv. notifikace státní podpory obnovitelným zdrojům energie (OZE) vůči Evropské komisi zavázala k tomu, že provede jednorázové šetření podporovaných OZE s cílem zjistit, zda je u nich zachována “přiměřenost podpory”, a nedochází tedy k “překompenzaci”. Jednoduše řečeno, stát provádí po deseti letech od uvedení do provozu kontroly, zda není majitelům solárních elektráren nevypláceno víc prostředků, než je přípustné z hlediska pravidel poskytování státní podpory EU, které musí Česká republika dodržovat.

Kontroly překompenzace probíhají “sektorově”, tzn. podle odvětví OZE a podle let uvedení do provozu. Ministerstvo si od držitelů licencí ve formě formuláře (xls tabulky) vyžádá určité finanční ukazatele, aby poté vyhodnotilo, zda existuje riziko, že míra zisku jednotlivých výrobců přesáhla stanovenou maximální hodnotu tzv. vnitřního výnosového procenta (IRR) projektu. Sběr finančních dat provádí ministerstvo průmyslu formou  sektorového šetření. V případě, že u daného ročníku identifikuje riziko tzv. nadměrné podpory, hrozí majitelům výroben elektřiny úprava výše podpory na základě plošného opatření, přijatého ministerstvem, anebo v důsledku individuální kontroly ze strany Státní Energetické Inspekce.

Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.

Zároveň začátkem října 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo sektorové šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009. Výsledky šetření u zdojů uvedených do provozu v roce 2009 doposud nebyly zveřejněny.

MPO dne 24.2.2021 zahájilo kontroly pro solární elektrárny z roku 2010. Pokud jste v kontaktu se členem expertního týmu Solární asociace, vyčkejte laskavě na další instrukce, které obdržíte emailem. Budeme Vás také postupně kontaktovat telefonicky. V případě, že jste s námi doposud nebyli v kontaktu, napište nám své kontaktní údaje nebo jakékoliv související dotazy na prekompenzace@solarniasociace.cz


Kontroly překompenzace se týkají elektráren uvedených do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015. Negativní dopady do výše podpory se nebudou týkat elektráren, které podle tzv. pravidla “de minimis” čerpaly  ve třech po sobě jdoucích letech podporu nepřesahující 200 000 EUR (cca 5,3 mil. CZK). Vzhledem k výše podpory se kontroly týkají těch společností, které mají v majetku FVE od výkonu cca 100 kW. 


Podle současných informací se kontroly netýkají majitelů elektráren uvedených do provozu před rokem 2006 anebo po roce 2015. Dále se netýká společností vlastnící zdroje o celkovém výkonu pod cca 100kW (viz výše).


Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.

Zároveň začátkem října 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo sektorové šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009. Ministerstvo zatím neoznámilo výsledek sektorového šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009.

MPO také dne 24.2.2021 zahájilo kontroly pro solární elektrárny z roku 2010. Pokud jste v kontaktu se členem expertního týmu Solární asociace, vyčkejte laskavě na další instrukce, které obdržíte emailem. Budeme Vás také postupně kontaktovat telefonicky. V případě, že jste s námi doposud nebyli v kontaktu, napište nám své kontaktní údaje nebo jakékoliv související dotazy na prekompenzace@solarniasociace.cz

Pokud jste držitelem licence z roku 2010, a Solární asociace Vás doposud sama neoslovila s pomocí při vyplňování xls tabulky, určitě se nám ozvěte na prekompenzace@solarniasociace.cz. Veškeré poradenství v souvislosti s kontrolami překompenzace u solárních elektráren poskytujeme zdarma bez ohledu na členství v asociaci, neboť jde o zájem celého našeho odvětví.

Pokud máte FVE z roku 2010 nad 100 kWp a zatím nejste v kontaktu se členem expertního týmu Solární asociace, ozvěte se nám, prosíme, obratem na email prekompenzace@solarniasociace.cz


Sektorové šetření provádí v současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Pokud by bylo zjištěno riziko nadměrné podpory, mohou se konat individuální kontroly projektů, které bude provádět Státní energetická inspekce (SEI).


Pokud bude v sektorovém šetření zjištěno, že ročník byl v průměru “překompenzován”, tzn. že míra vnitřního výnosového procenta byla průměru nad maximální  stanovenou hodnotou, dojde ze strany státu na základě nově schváleného zákona k plošné úpravě podpory (snížení výše podpory formou cenového rozhodnutí ERÚ) či k jinému opatření, které by mělo zajistit, aby k překompenzaci již nedocházelo. Kdo nebude s plošným opatřením souhlasit, bude mít možnost přihlásit se k individuální kontrole projektu, aby prokázal že jeho projekt “nadměrnou podporu” nepobírá.


V současné době je v legislativních přípravách novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která dává kontrolám překompenzace právní rámec. Aktuální návrh zákona uvádí pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie různé úrovně maximální přípustné výše IRR. Pro solární elektrárny má být nastavena maximální výnosnost v podobě  IRR o hodnotě 6,3%. Solární asociace s takto nízko nastavenou hodnotou IRR nesouhlasí a podniká proti současnému diskriminačnímu přístupu celou řadu kroků s cílem odvrátit krácení podpory. Pokud nám v tom chcete pomoc nebo se dozvědět více, napište nám na prekompenzace@solarniasociace.cz .


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) osloví dotčené provozovatele elektráren (uvedené na licenci ERÚ) elektronickou výzvou z adresy echo@mpo.cz na emailovou adresu, ​kterou má provozovatel evidovanou v systému OTE. Lhůta na vyplnění finančního modelu a odeslání zpět ministerstvu bývá zpravidla tři týdny. Pokud vlastníte/provozujete solární elektrárnu uvedenou do provozu v roce 2010 a email s výzvou jste od ministerstva zatím neobdrželi, zkontrolujte prosím, jaký email máte v OTE zaregistrován a pečlivě prohledejte v emailové schránce složky typu spam/nevyžádaná pošta, apod. V příloze emailu ministerstvo zároveň zasílá xls finanční model se stručným návodem, který na základě finančních a účetních údajů automaticky spočítá tzv. IRR (vnitřní výnosové procento) pro daný projekt. Provozovatelé solárních elektráren xls tabulku za daný projekt vyplní a odešle v požadovaném termínu zpět na ministerstvo. Ministerstvo následně nechá tabulky zkontroluje, vyhodnotí a zjistí průměrnou míru IRR za daný sektor (tj. rok uvedení do provozu). Pokud vyjde průměrná míra IRR pod přípustnou výši, nehrozí riziko překompenzace a žádné další kroky by již neměly následovat. Pokud však bude hodnota IRR za celý sektor nad stanovenou výší IRR, bude ministerstvo podnikat další kroky a zavést například plošné opatření s dopady do výše podpory, kterým vyloučí riziko nadměrné podpory pro celý sektor. Pokud však výrobce bude trvat na tom, že nepobírá nadměrnou podporu, plošné opatření na něj nedopadne, ale proběhne kontrola nákladů a výnosů jeho individuálního projektu.


Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.

Zároveň začátkem října 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo sektorové šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009. Ministerstvo zatím neoznámilo výsledek tohoto sektorového šetření.

MPO dne 24.2.2021 zahájilo kontroly pro solární elektrárny z roku 2010. Pokud jste v kontaktu se členem expertního týmu Solární asociace, vyčkejte laskavě na další instrukce, které obdržíte emailem. Budeme Vás také postupně kontaktovat telefonicky. V případě, že jste s námi doposud nebyli v kontaktu, napište nám své kontaktní údaje nebo jakékoliv související dotazy na prekompenzace@solarniasociace.cz


Určitě ano. Naprostá transparentnost a připravenost spolupracovat s ministerstvem je nejlepším způsobem, jak ukončit kriminalizaci solárního průmyslu.

Solární sektor je spolehlivým a otevřeným partnerem pro státní správu. Chceme naprosto jasně ukázat, že zavedení solární daně již zajistilo, že solární elektrárny překompenzované nejsou.

Je nám jasné, že obzvlášť pro malé podniky jsou kontroly a vyplnění tabulek velkou administrativní zátěží. Proto jsme se rozhodli poskytnout zcela bezplatně poradenství při vyplňování tabulek.

Pokud jste držitelem licence z roku 2010 a neoslovila Vás již Solární asociace s pomocí při vyplňování tabulky, určitě se nám ozvěte na prekompenzace@solarniasociace.cz.


Ano, tabulka není pro “běžného” občana zrovna jednoduchá. V případě dotazů je nejjednodušší kontaktovat nás na prekompenzace@solarniasociace.cz, abychom Vám s vyplněním tabulky - samozřejmě bezplatně - poradili. Nabídka bezplatného poradenství platí pro všechny majitele FVE, nikoli pouze pro členy Solární asociace!


Ano, do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.


Solární asociace je v zásadě proti konceptu kontrol překompenzace. Ze strany státu nám bylo opakovaně slíbeno, že zavedení - a poté prodloužení solární daně jednou pro vždy vyřeší otázku překompenzace. Nové kontroly představují pro mnoho majitelů enormní administrativní (a tím i finanční) náklady.

Nicméně chápeme, že se kontroly konají a konat budou. Proto bezplatně radíme všem majitelům elektráren, tedy nejen členům Solární asociace, s vyplňováním tabulek. Pokud se Vás kontroly překompenzace týkají (viz bod č. 3), rozhodně se na nás obraťte na prekompenzace@solarniasociace.cz.

Kromě toho se v rámci přípravy novely zákona zasazujeme o sjednocení přípustných sazeb IRR.