Solární asociace pořádala exkurzi na unikátní místo – experimentální agrovoltaiku v VÚKOZ Průhonice.

Návštěvníci měli možnost poznat experimentální systém, ve kterém se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi FV technologií a pěstováním dřevin a plodin.

Odborný výklad zajišťoval vědecko-výzkumný pracovník Ing. Petr Wolf, Ph.D. a zástupce oddělení fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.