Solární sektor je na vzestupu. Jen v loňském roce bylo v EU instalováno více než 40 GW solárních zdrojů, což je téměř o 50 % více než v roce 2021. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu označuje solární energii za jeden z nejdosažitelnějších, nejrychlejších a nákladově nejefektivnějších nástrojů dekarbonizace.

Minulou zimu obnovitelné zdroje v Evropě vyrobily více elektřiny než fosilní paliva a od ruské invaze na Ukrajinu ušetřily EU 12 miliard eur v nákladech na plyn. Ukazuje se, že solární energie spolu s větrnou a dalšími obnovitelnými zdroji je schopna zásobovat spotřebitele ve všech ročních obdobích. Zdá se, že Evropa vstupuje do éry „solární hojnosti“. Přesto ale 17 evropských asociací zaměřených na solární energetiku a obnovitelné zdroje vyjádřilo v otevřeném dopise s podtitulem „Nejde o omezení. Jde o plýtvání“ adresovaném eurokomisařce pro energetiku Kadri Simson dvě klíčové obavy:

  • Kvůli zvýšené míře omezování solárních zdrojů hrozí, že v těchto letních měsících budeme nadále plýtvat solární energií. Na jaře některé země EU – zejména Polsko a Česko – nuceně odstavily fotovoltaické elektrárny kvůli nečekaně nižší poptávce. Fotovoltaika byla v současných plánech řízení sítě vybrána jako první vypínaný zdroj, protože je flexibilní a snadno řiditelná. Obě zmiňované země jsou do značné míry závislé na uhlí, což je nepružný a neudržitelný zdroj. Kvůli závislosti na tzv. základním zatížení a nedostatku flexibility soustavy se spaluje vysoce emisní uhlí a čistá, levná solární energie se ve stejný okamžik promarňuje.
  • Kromě toho neřešená volatilita cen energie a příliš časté záporné ceny ohrožují investice do nových solárních fotovoltaických zařízení. Vyšší volatilita cen, která se dnes projevuje cenovými špičkami nebo zápornými cenami, bude novým standardem. Bude na jedné straně silnou motivací k větší flexibilitě sítě, na straně druhé však znamená také vyšší nejistotu příjmů nebo dokonce jejich ztrátu, což celkově zpomalí tolik potřebné investice do obnovitelných zdrojů.

Zároveň signatáři výzvy navrhují, jak dále urychlit růst solárního odvětví a minimalizovat plýtvání energií:

  • Zlepšit připravenost sítě. Při zrychleném tempu rozvoje obnovitelných zdrojů energie je klíčové plánování a předvídání potřeb rozvoje sítě. Zahrnutí scénářů s vysokým podílem energie z obnovitelných zdrojů má zásadní význam pro zátěžové testy sítě – a řada provozovatelů přenosových soustav již pracovala na scénářích se 100% podílem energie z obnovitelných zdrojů. Již nyní je třeba provádět předvídavé investice do sítě, které musí být konzultovány se všemi zúčastněnými stranami a musí být v souladu s politickými cíli.
  • Přijmout opatření k urychlení povolování a výstavby vnitrostátní a přeshraniční síťové infrastruktury a podporovat digitalizaci provozovatelů sítě. Povolování rozsáhlé síťové infrastruktury může trvat 7 let, u přeshraničních projektů dokonce až 10 let. Tuto dobu lze zkrátit zjednodušením povolovacího procesu a upřednostněním strategických projektů. Současně je zapotřebí silný politický signál provozovatelům sítí, aby se zapojili do své cesty k digitalizaci. Obzvláště důležité bude lepší využívání údajů o počasí a historických dat k předvídání a řízení výroby z obnovitelných zdrojů.
  • Masivně podporovat flexibilní zdroje – na straně poptávky i výroby. Potřebujeme více skladovacích kapacit v síti – baterií a zásobníků tepla. Potřebujeme však také více flexibility ze strany poptávky. Nezapomínejme, že jaderné země potřebovaly flexibilitu i na straně poptávky, aby se vyrovnaly s obtížně regulovatelnou jadernou výrobou, kdy například prostřednictvím nízkých tarifů stimulovaly spotřebu energie v nočních hodinách.

Shrnuto: asociace požadují, aby Evropská komise ještě více podpořila flexibilitu a akumulaci, např. i ve formě hybridních zdrojů (FVE + akumulace, FVE + VE + akumulace apod.), aby se zamezilo nucenému vypínání solárních zdrojů jakožto nejčistšího a nejlevnějšího zdroje v době, kdy uhelné elektrárny jedou naplno.

Odkaz na celý otevřený dopis [EN]