Téma požární prevence nabývá se strmě rostoucím počtem instalovaných FV elektráren a bateriových úložišť na důležitosti. Jan Staněk z portálu Electrodad.cz ve spolupráci se Solární asociací (zastoupenou Ing. Pavlem Hrzinou, Ph.D.) připravili na toto téma video, ve kterém téma požární bezpečnosti a prevence rozebrali s plk. Ing. Martinem Legnerem, ředitelem odboru IZS a jednotek požární ochrany a s plk. Ing. Michalem Valuchem, ředitelem odboru prevence z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.