Zástupci Solární asociace se v červnu zúčastnili exkurze do Rakouska, kterou pořádal Senát Parlamentu ČR. Společně se senátory měli možnost detailně poznat fungování agrovoltaických instalací nebo udržitelných projektů vídeňského dopravního podniku. 

V rámci exkurze navštívili agrovoltaické instalace společností RWA Raiffeisen Ware Austria AG a Wien Energie GmbH. Tyto projekty mají i v Česku velký potenciál pro zemědělce, pokud se podaří odstranit legislativní překážky. Kromě toho zamířili do centrály vídeňského dopravního podniku, kde jsme měli možnost poznat, jakým způsobem podnik využívá přebytečnou brzdovou energii k provozu metra. Také plánují výstavbu solární elektráren jak na stanicích metra, tak i na dalších provozních budovách.