Co řešíme

Zajištění stabilního a předvídatelného prostředí pro výrobce solární energie. Odstraňování překážek a podpora výstavby malých i velkých elektráren. Sdružování instalačních firem a standardizace kvality instalačních služeb. Podpora vědy a výzkumu, objevování nových trendů ve fotovoltaice. Spolupráce s dalšími českými i mezinárodními zájmovými organizacemi na poli obnovitelných zdrojů.

Všechny naše aktivity mají společného jmenovatele: zlepšení podmínek pro výrobu energie ze slunce. Chceme, aby se v Česku mohlo efektivně a bezpečně stavět a provozovat obnovitelné zdroje energie.

Podporujeme výstavbu nových solárních elektráren

Bojujeme za odstranění legislativních a administrativních bariér

Podílíme se na připomínkování legislativy a dotačních programů

Řešíme témata jako jsou PPA smlouvy a aukce

Nastavujeme standardy kvality výstavby solárních elektráren

Bojujeme za práva
majitelů elektráren

Proti dalším retroaktivním zásahům

Radíme v oblasti zeleného bonusu a povinného výkupu

Pomáháme při kontrolách ze strany SEI a ERÚ

Řešíme aktuální otázky jako modernizaci, vykazování a další

Podporujeme instalační firmy
při jejich činnosti

Chceme návrat k součtovému měření

Podílíme se na nastavení dotačních programů

Řešíme otázky protipožární bezpečnosti

Hledáme nová technická řešení

Vytváříme pozitivní obraz
solární energie v Česku

Informujeme média a pořádáme tiskové konference

Organizujeme Pořádáme zajímavé akce pro veřejnost a členy

Jsme aktivní v oblasti recyklace solárních panelů

Evropská spolupráce

Jsme členy evropské asociace SolarPower Europe

Udržujeme kontakty s asociacemi napříč Evropou

Monitorujeme evropskou legislativu

Lobbujeme za naše zájmy v Bruselu

Zapojujeme se do konzultačních procesů EU

Kontakt

Než nám napíšete…

Solární asociace je financována výhradně z příspěvků členských firem, nejsme veřejná instituce či veřejné kontaktní místo. Nemůžeme tedy odpovídat na každý individuální dotaz a prosíme o pochopení, že se přednostně věnujeme dotazům našich členů. Ti najdou podrobné kontakty na jednotlivé pracovníky asociace v členské sekci tohoto webu.

Děkujeme za pochopení

Solární asociace, spolek

Drtinova 557/10
150 00, Praha 5
IČ: 22829181
DIČ: CZ22829181

e-mail: sekretariat@solarniasociace.cz

8 + 14 =