Fotogalerie

Tisková konference: Jaký je solární rok 2023

Tisková konference: Jaký je solární rok 2023

Solární asociace pořádala tiskovou konferenci, kde představila data solárních instalací za 1/2 roku 2023. Témata: Kolik fotovoltaických elektráren se v ČR postavilo za 1/2 roku 2023? Solární boom x energetická krize: jaká je dnes poptávka po FVE? Jaká je situace...

Agrovoltaika se senátory v Rakousku

Agrovoltaika se senátory v Rakousku

Zástupci Solární asociace se v červnu zúčastnili exkurze do Rakouska, kterou pořádal Senát Parlamentu ČR. Společně se senátory měli možnost detailně poznat fungování agrovoltaických instalací nebo udržitelných projektů vídeňského dopravního podniku.  V rámci exkurze...

Konference Solární energie a akumulace v ČR 2023

Konference Solární energie a akumulace v ČR 2023

7. ročník prestižní konference se konal 30. května 2023. Největší tuzemská akce věnovaná solárnímu odvětví se podle nás opravdu povedla a věříme, že přinesla spoustu zajímavých informací a podnětných diskusí. Rekordní účast a obrovský zájem o novinky, plány, trendy solárního sektoru a akumulace jen ukazují, jak podstatným hráčem solární odvětví a akumulace jsou.

Exkurze agrovoltaika Vídeň

Exkurze agrovoltaika Vídeň

Solární asociace pořádala exkurzi pro zájemce o agrivoltaiku - tedy spojení fotovoltaiky se souběžným pěstováním zemědělských plodin nejrůznějšího druhu. Tentokrát účastníci zavítali do Vídně, kde se získává elektřina ze slunce v kombinaci s pěstováním brambor. Tuto...

Konference: Současné trendy ve fotovoltaice

Konference: Současné trendy ve fotovoltaice

V rámci veletrh Amper pořádala Solární asociace odbornou konfernci na téma "Současné trendy ve fotovoltaice". Vystoupující experti se zaměřili na problémy s připojováním, financování solárních zdrojů, problematiku měření po fázích nebo bateriové systémy. PROGRAM:...

Tisková konference: Jaký byl solární rok 2022

Tisková konference: Jaký byl solární rok 2022

Již tradičně pořádala Solární asociace tiskovou konferenci, kde prezentovala data solárních instalací za rok 2022. Témata: Představení výsledků solárních instalací za rok 2022 Dosavadní vývoj počtu instalací solárních elektráren v Česku Aktuální trendy a výhled pro...

Experimentální agrofotovoltaika VÚKOZ Průhonice

Experimentální agrofotovoltaika VÚKOZ Průhonice

Solární asociace pořádala exkurzi na unikátní místo - experimentální agrovoltaiku v VÚKOZ Průhonice. Návštěvníci měli možnost poznat experimentální systém, ve kterém se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi FV technologií a...

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022

Více než dvě desítky fotovoltaických elektráren po celé České republice se zpřístupnily veřejnosti v týdnu od 20. září během šestého ročníku Dnů otevřených dveří slunečních elektráren. Lidé mohli navštívit soběstačné domácnosti, velké solární parky, ale třeba i...

Exkurze do Dukovan: jaderná elektrárna a solární carport

Exkurze do Dukovan: jaderná elektrárna a solární carport

Exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany uspořádala Solární asociace ve spolupráci se společností ČEZ. Velmi zajímavý vhled do fungování JE byl následně doplněn prohlídkou solárního zdroje elektřiny: parkoviště pro návštěvníky a personál, které je kryto fotovoltaickými...

Cesta za agrivoltaikou do Nizozemska

Cesta za agrivoltaikou do Nizozemska

Další z exkurzí zaměřených na agrivoltaiku, pořádaných Solární asociací, vedla v září 2022 do Nizozemska. V rámci exkurze zavítali účastníci na farmu na maliny, jahody, borůvky a měli možnost sledovat výstavbu agrivoltaické elektrárny pro další farmu. Odborný výklad...