Co členstvím získám?

 • Sledování legislativních změn a možnost připomínkování legislativy 
 • Komplexní monitoring rizik spojených s provozem FVE
 • Podpora technického konzultanta
  (např. při komunikaci s ERÚ, SEI, OTE)
 • Pravidelné odborné a vzdělávací semináře/webináře
 • Právní stanoviska, expertní analýzy, technické manuály (např. při kontrole
  SEI, výměně panelů)
 • Základní poradenství při výstavbě nových FVE
 • Měsíční newslettery s přehledem nejdůležitějších událostí a akcí
 • Denní monitoring médií
 • Kalendář povinností provozovatele FVE
 • Odborné exkurze
 • Možnost účasti v pracovních skupinách asociace 
 • Networking na akcích Solární asociace
 • Slevy na konference a semináře pořádané našimi partnery

Co aktuálně i dlouhodobě řešíme?

 • Eliminace rizika dalšího snížení podpory solárním elektrárnám 
 • Podpora při kontrolách překompenzace a sektorovém šetření FVE
 • Monitoring klíčové legislativy (např. zákon o podporovaných zdrojích energie, energetický zákon) a prováděcích vyhlášek
 • Monitoring cenových rozhodnutí
 • Zařazení fotovoltaiky do podpory formou aukcí 
 • Otázky kolem výměny technologie
  na FVE a modernizace výroben
 • Nastavení podmínek dotačních programů, Modernizačního fondu či OP TAK
 • Právní obrana proti nežádoucím zásahům státu
 • Pozitivní mediální obraz podnikatelů v solární energetice (např. příběhy podnikatelů, edukativní projekty ve školách, Dny otevřených dveří slunečních elektráren)

Pracovní skupiny

Kromě toho členstvím přispějete na naše široké aktivity v oblasti ochrany investic proti zásahům státu do garantovaných podmínek provozu solárních zdrojů.