Co členstvím získám?

 • Legislativní monitoring týkající se všech zákonů, vyhlášek a předpisů z oblasti FVE a akumulace
 • Pravidelný monitoring dotačních programů a  možnost jejich připomínkování 
 • Denní monitoring médií, měsíční online newsletter a týdenní aktuality ze světa fotovoltaiky
 • Zapojení do pracovních skupin asociace s účastí zástupců státních institucí (MPO, MŽP, SFŽP, ERÚ… ) a distribučních společností
 • Možnost účastnit se klíčových jednání s ministerstvy a oborovými úřady 
 • Možnost získat ocenění
  „Doporučená firma Solární asociací“
 • Možnost zveřejnění Vaší společnosti na unikátní mapě doporučených instalačních a servisních firem na stránkách Solární asociace
 • Pravidelné odborné a vzdělávací semináře/webináře pořádané Solární asociací
 • Podpora technického konzultanta
  (např. při komunikaci s ERÚ, SEI, OTE)
 • Právní stanoviska, expertní analýzy, technické manuály a návody 
 • Kalendář povinností provozovatele FVE
 • Odborné exkurze
 • Networking na akcích Solární asociace a navazování obchodních a pracovních kontaktů v rámci asociace
 • Slevy na konference a semináře pořádané našimi partnery

Co aktuálně i dlouhodobě řešíme?

 • Nastavení dotačních programů pro FVE
  (OP TAK, NPO, NZÚ a další)
 • Legislativní rámec pro akumulaci a samovýrobce elektřiny
 • Spolupráce s odbornými školami a navázání kontaktů s potenciálními absolventy v oboru FVE 
 • Vytvoření nové tarifní struktury zaměřené na podporu malých instalací a využití akumulace
 • Odstranění bariér u vlastní spotřeby elektřiny
 • Umožnění přetoků mikrozdrojů do sítě a zrušení sankcí za přetoky do sítí
 • Vyhodnocování spotřeby solární energie
  po jednotlivých fázích (tzv. součtové měření)

Vybrané úspěchy Solární asociace

 • Konec spodní hranice pro vlastní spotřebu v NZÚ a OP TAK
 • Jednodušší administrace NZÚ a OP TAK
 • Možnost stavět FVE na přístřešky z OP TAK
 • Konec výběrových řízení v OP TAK a další

Pracovní skupiny

Kromě toho členstvím přispějete na naše široké aktivity v oblasti ochrany investic proti zásahům státu do garantovaných podmínek provozu solárních zdrojů.