Komunitní energetika

Vznik komunit v energetice je nastupujícím trendem dneška. Jde o střední cestu mezi tradiční centralizovanou energetikou a vlastní výrobou a spotřebou elektřiny v soukromých zdrojích. Energetickou komunitu může tvořit bytový dům se společnou střešní elektrárnou, občané obce vlastnící společně větší pozemní fotovoltaiku nebo třeba průmyslový areál s vlastní výrobou z obnovitelných zdrojů, kde jednotlivé firmy odebírají elektřinu z lokální distribuční sítě. Legislativní bariéry bránící rychlému vzniku energetických komunit se postupně odstraňuji a ani financování by nemělo představovat problém – dotační programy pomohou i zde.

Jsme členy