Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny PČR pořádal 22. listopadu 2023 seminář na téma Nová energie pro české zemědělství pod záštitou Zemědělského výboru PSP ČR, ve spolupráci se Svazem moderní energetiky, sdružením CZ Biom a Solární asociací.

Podané ruce mezi zemědělstvím a snižováním spotřeby fosilních paliv představují možnosti produkce solární energie pomocí tzv. agrovoltaiky i výroba biometanu. Agrovoltaika spojuje možnosti zachování zemědělské produkce a produkci solární energie na stejném pozemku. Zahraniční zkušenosti ukazují dobrou praxi například v kombinaci s malinami, ale i různými typy zeleniny. Biometan pak nabízí využití zbytků z rostlinné a živočišné výroby či sekvenčních plodin pro posílení energetické bezpečnosti snížením dovozní závislosti na zemním plynu. Seminář otevřel debatu o příležitostech a vhodných nástrojích podpory pro oba směry nové energetiky.

Panelovou diskuzi pořádanou ve spolupráci se Solární asociací, v I. bloku semináře moderoval Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Panelovými účastníky byli:

  • JIŘÍ BÍM, vedoucí sekce a garant tématu agrovoltaiky, Solární asociace: Podmínky pro rozvoj agrovoltaiky
  • ZDENĚK SOBOTKA, CEO Solek: Zahraniční zkušenosti s agrovoltaikou
  • TOMÁŠ BRÝDL, Bragen: Solární panely jako ochrana pro pěstování v sadech a plantážích
  • PETR ADAMEC, projektový specialista, SUAS GROUP: Agrovoltaika v rámci transformace uhelných regionů