Velký nárůst počtu nových instalací v loňském roce přinesl první problémy s připojováním. Proto jsme tomuto tématu zasvětili jeden z bloků letošní konference Solární energie a akumulace v ČR. Provázet jím bude výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Vhled do problematiky připojování instalací do sítě vnese Libor Kolář ze společnosti EG.D. Představeny pak budou pohledy ze strany Energetického regulačního úřadu prostřednictvím radní Martiny Krčové a následně Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho reprezentanta Reného Neděly, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů. Svůj postoj k této problematice bude prezentovat také jedna z instalačních společností, a to prostřednictvím svého zástupce Reného Miloty. Možné řešení nastalé situace pak rozebere Marek Lang, člen představenstva Svazu moderní energetiky. Eliška Beranová, právnička a vedoucí legislativní skupiny v Unii komunitní energetiky, uvede, jakou roli v Česku hrají energetická společenství a provozovatelé distribuční soustavy.

Celý program konference a veškeré další informace naleznete na www.solarnikonference.cz.