Co řešíme

Zajištění stabilního a předvídatelného prostředí pro výrobce solární energie. Odstraňování překážek a podpora výstavby malých i velkých elektráren. Sdružování instalačních firem a standardizace kvality instalačních služeb. Podpora vědy a výzkumu, objevování nových trendů ve fotovoltaice. Spolupráce s dalšími českými i mezinárodními zájmovými organizacemi na poli obnovitelných zdrojů.

Všechny naše aktivity mají společného jmenovatele: zlepšení podmínek pro výrobu energie ze slunce. Chceme, aby se v Česku mohlo efektivně a bezpečně stavět a provozovat obnovitelné zdroje energie.

Podporujeme výstavbu nových solárních elektráren

Z

Bojujeme za odstranění legislativních a administrativních bariér

Z

Podílíme se na připomínkování legislativy a dotačních programů

Z

Řešíme témata
jako jsou PPA smlouvy
a aukce

Z

Nastavujeme standardy
kvality výstavby
solárních elektráren

Bojujeme za práva majitelů elektráren

M

Proti
dalším retroaktivním
zásahům

M

Radíme v oblasti
zeleného bonusu
a povinného výkupu

M

Pomáháme
při kontrolách
ze strany SEI a ERÚ

M

Řešíme aktuální otázky
jako modernizaci,
vykazování a další

Podporujeme instalační firmy při jejich činnosti

Chceme
návrat k součtovému
měření

Podílíme se
na nastavení
dotačních programů

Řešíme
otázky protipožární
bezpečnosti

Hledáme
nová technická
řešení

Vytváříme pozitivní obraz solární energie v Česku

Informujeme média
a pořádáme tiskové
konference

Organizujeme
zajímavé akce
pro veřejnost a členy

Jsme aktivní
v oblasti recyklace
solárních panelů

Evropská spolupráce

+

Jsme členy
evropské asociace
SolarPower Europe

+

Udržujeme kontakty
s asociacemi
napříč Evropou

+

Monitorujeme
evropskou
legislativu

+

Zapojujeme se
do konzultačních
procesů EU

Newsletter

PŘIHLAŠTĚ SE K ODBĚRU

Kontakt

Než nám napíšete…

Solární asociace je financována výhradně z příspěvků členských firem, nejsme veřejná instituce či veřejné kontaktní místo. Nemůžeme tedy odpovídat na každý individuální dotaz a prosíme o pochopení, že se přednostně věnujeme dotazům našich členů. Ti najdou podrobné kontakty na jednotlivé pracovníky asociace v členské sekci tohoto webu.

Děkujeme za pochopení

Solární asociace, spolek

Drtinova 557/10
150 00, Praha 5
IČ: 22829181
DIČ: CZ22829181

e-mail: sekretariat@solarniasociace.cz

7 + 6 =